20. august 1997 kell 22:00

Corbex Engineeringu võlg ulatub 80 miljonini

ASi Corbex Engineering suurim võlausaldaja on Ühispank 24 mln krooniga. See võlg on tagatud pandiga ehk teisisõnu kogu ettevõtte varaga ning ilmselt saab pank ainsana võlausaldajaist oma raha tagasi. Pankrotihaldur Andres Hermeti sõnul on ASil Corbex Engineering bilansi järgi vara 19 mln krooni eest, mille hulka kuuluvad nii hooned kui ka tootmisseadmed. Hermet ei välistanud vajadust pöörduda valitsuse poole taotlusega Corbexi töötajatele palgavõla hüvitamiseks.

Hermet avaldas lootust, et ilmselt juba lähinädalail õnnestub pankrotistunud ettevõte müüa tervikvarana uuele omanikule, kes on valmis jätkama teehöövlite tootmist. Uue omaniku head tahet näitab juba seegi, et tootmist sisuliselt juba jätkatakse, kusjuures tööd teevad endised Corbexi inimesed. Pankrotihaldur ei soovinud potentsiaalse investori nime veel öelda, lisades vaid, et tegu on Eesti firmaga.

Andres Hermet ütles, et Corbex Engineering jõudis enne pankrotistumist müüa ühtekokku 23 teehöövlit, tehaseõuel ootab müümist veel 3 valmishöövlit ning 6 agregaati on valmimisjärgus.

Pankrotihalduri sõnul viis ASi Corbex Engineering põhja halb finantsjuhtimine. Ettevõtte teenitud kasumi neelasid alla pangalaenude intressid (alguses kuni 40% aastas), laenu võeti juurde, et vana võlga tasuda. Hermet märkis, et kontrolli tulemusena langesid ära esialgu tekkinud kahtlused, nagu oleks pankrotistumise üks põhjusi ettevõtte seniste juhtide kuritahtlikud või kriminaalsed toimingud. Liiga kallilt osteti Soomest teehöövlite tootmise litsents, mis läks maksma 2 mln FIMi, sellele lisandus veel tasu iga müüdud höövli pealt, ütles Hermet.

Hetkel kuum