21. august 1997 kell 22:00

Liti seotus dollariga jälle kahtluse all

Ajaleht märgib selle abinõu peamise ajendina Saksa marga nõrgenemist USA dollari suhtes, mis on oluliselt kahjustanud Leedu eksporti.

Leedu Panga juhatuse aseesimees Jonas Niaura on need teated ümber lükanud, kinnitades, et keskpank jätkab aastaiks 1997--1999 kehtestatud rahapoliitika elluviimist. Selle poliitika kohaselt seotakse litt Euroopa valuutadega alles reformi kolmandal etapil, mis käivitub 1999. aastal.

Sellele vaatamata on osa pangaeksperte arvamusel, et liti vabastamine seotusest dollariga sobiks loogilise sammuna ka juba kavandatud poliitika konteksti.

Kauno Diena väitel otsustati Leedu liti USA dollariga sidumise küsimus «teatavate poliitiliste rühmituste surve all», kuid praeguseks olevat saavutanud selge ülekaalu jõud, kelle eesmärk on siduda litt tugevamalt valuutakorviga.

Leedu keskpank tegi avalduse, milles ta eitas teateid, nagu oleks kavas lõpetada Leedu liti sidumine USA dollariga alates 30. septembrist.

«Leedu litt jääb dollariga seotuks vahekorras neli litti ühe dollari vastu kuni 1999. aastani,» kinnitas Leedu Pank.

Keskpank teatas, et Leedul pole kavas aastaiks 1997--1999 kavandatud rahapoliitikat muuta, mis näeb ette Leedu liti sidumise eurot ja USA dollarit sisaldava valuutakorviga alles 1999. aastal ehk rahapoliitika reformi kolmandal etapil.

Reformi teisel etapil kavatseb Leedu Pank seimile esitada mõned muudatused liti garanteerimise seaduses, kuid see ei muuda siiski liti ja USA dollari vahekorda, kinnitas Leedu keskpank. ELTA-ETA

Hetkel kuum