25. august 1997 kell 22:00

Vöötkoodisüsteem aitab logistikas efektiivsemalt infot koguda

Suured süsteemid toimivad efektiivsemalt, kui neid efektiivselt juhtida. Juhtimise aluseks on info. Logistikas kasutatakse efektiivsemaks info kogumiseks vöötkoodisüsteeme, mis automatiseerib andmete kogumist.

Andmekogumise automatiseerimise idee on lihtne: vähendada vigu, suurendada kiirust, pakkuda kvaliteetseid lahendusi olukordadesse, kus traditsioonilised meetodid pole võimalikud (sündmused vedelikes, kõrgetel temperatuuridel jne).

- Ettevõttel on vaja on lahendada järgnevad probleemid:

-- vähendada laaditava transpordivahendi seisuaega;

-- vähendada kauba komplekteerimisel tehtavaid kulutusi;

-- kontrollida komplekteerimise efektiivsust;

-- vähendada inventuuri aega materjali- ja valmistoodangulaos;

-- korraldada kaalutavate kaupade komplekteerimist;

-- tagada valmistoodangu ja sellega kaasneva info (EDI -- electronic data interchange, UCC/EAN128) kiirem ning veatum käsitlemine partnerite ja transpordifirmade poolt;

-- vähendada kauba markeerimiskulusid;

-- puistematerjalide ja vedelike transpordi korraldamise automatiseerimine;

-- korraldada kallite ringlevate objektide (tööriistad, gaasiballoonid jne) liikumist.

- Võimalike lahenduste valik:

-- suurema territooriumiga ja reaalajas tööga firmadel on otstarbekas kasutada paindlikke raadiosüsteeme (suured või kiire kaubakäibega laod);

-- väiksema infomahuga firmad saavad edukalt kasutada batch-süsteeme (inventuurid eri suurusega ladudes, aeglasema käibega laod, tellimuste vastuvõtmine kliendi juures);

-- fikseeritud töökohtadega tootmises saab kasutada paikseid andmekogumisvõrke (tootmise ohjamine, toodangu väljumine tootmisest lattu, kvaliteedi kontroll);

-- raadiomälud leiavad kasutamist olukordades, kus samade objektidega toimuvad korduvad sündmused (kaubaalused, plastkonteinerid jne).

Hetkel kuum