27. august 1997 kell 22:00

Eesti Kaugotsing muudab piiparside kahepoolseks

Eesti Kaugotsing pakub piiparside kasutajatele uut teenust, kus andmeside on kahepoolne. Pixcode 4 on Eesti Kaugotsingu raadiosidevõrgus toimiv häiresaatja, mis valvab maja, suvilat, autot või bürood. Valvataval objektil toimuvast häirest saab omanik teate oma piiparile või mobiiltelefonile 10--30 sekundi jooksul. Samaaegselt on võimalik see info edastada ka turvafirmasse. Pixcode'i omanik saab Kaugotsingu sidevõrgu kaudu anda omapoolse korralduse, näiteks videosüsteemi sisselülitamiseks, küttekeha temperatuuri reguleerimiseks, auto seiskamiseks.

Hetkel on Pixcode 4 kasutamine võimalik 45 km raadiuses Tallinna ümbruses, 1998. aastast on teenus kättesaadav kogu Eestis.

Teisel piiparside operaatoril Baltcomil on sarnane teenus koostöös turvafirmaga ESS, kus valveseadmelt saabunud häire edastatakse piiparile. Baltcomi esindaja ei näe kahepoolsele sidele Eestis veel piisavalt turgu. ÄP

Hetkel kuum