14. september 1997 kell 22:00

Kas Eestis tuleks luua elukutseline sõjavägi?

POOLT

Isiklikult arvan küll, etEestil võiks olla mingi tugevam ja spetsialiseeritud löögirusikas. See võiks olla ka palgaarmee, mille pidamine tuleks võib-olla riigile odavam. Kindlasti oleks palgaarmee professionaalsem ja tugevam.

Kui sa teed asja ikkagi vabatahtlikult ja see on su töö ja sa saad selle eest palka, siis on tulemus kindlasti parem, kui käsu korras tehes. Kui on tegemist profiga, siis tunneb ta kindlasti rohkem huvi oma harimise ja täiendamise vastu.

Seda, kas palgaarmee tuleb kulukam kui praegune variant, ei oska ma praegu küll täpselt öelda. See eeldab ikkagi analüüsi. Ma arvan aga, et palgaarmee oleks parem. Kaitsekulutused pole kunagi odavad, aga selge on see, et igas riigis peab olema mingi struktuur, mis on võimeline riiki kaitsma.

Arvan, et piirivalvele ja politseile eraldatavate summade suurendamine on õige. Politsei puhul peaks rohkem rõhku asetama ka varustatusele ja professionaalsusele, mitte aga arvule. Varustus peab politseil olema parem kui neil, keda politsei jälitab.

Politsei ja piirivalve peaksid kindlast olema praegusest tugevamad. Kaitsevägi peaks aga praegusest mobiilsem ja professionaalsem olema.

VASTU

Väga raske on mul selle teema kohta midagi öelda. Ma ei ole sellesse valdkonda süvenenud ja pole selle valdkonnaga ka kokku puutunud.

Ausalt öeldes ei ole ma selle teema vastu suuremat huvi tundnud, sest selle eest saavad teised inimesed palka, mitte mina. Muud tegevust on siin Eestimaal nii palju, et pole mõtet hakata ennast veel kaitseküsimustega koormama.

Esmapilgul tundub mulle aga küll, et palgaarmeed pole praegu mõtet hakata Eestis looma.

Arvan, et Eesti riigil ei ole lihtsalt nii palju raha, et sellist elukutselist sõjaväge asutada.

Palgaarmee ülevalhoidmine, varustamine ja väljaõpe nõuavad ikkagi väga suuri summasid. Kui Eesti kunagi nii rikkaks saab, siis on palgaarmee kindlasti tunduvalt efektiivsem kui tavaline armee.

Siis, kui meil seda raha ei ole, on ainus võimalus totaalkaitse. Võime ju unistada, et hakkame kohe palgaarmeed looma, aga kust meil vajalik raha tuleb. Totaalkaitse jaoks kõikvõimalikke reserve on järk-järgult võib-olla lihtsamgi soetada kui palgaarmeed luua.

Palgaarmeed ei ole aga mõtet asutada nii, et võetakse viiskümmend või sada meest tööle, tehakse neist hambuni relvastatud sõjamehed ja nendega kogu armee piirdukski, sest rohkemaks ei jätku raha.

Pole mõtet teha poolikut asja. Kui midagi teha, siis teha juba korralikult. Kui meie riigil praegu nii palju raha ei ole, et teha korralik palgaarmee, siis tuleb leida mingi teine variant.

Hetkel kuum