17. september 1997 kell 22:00

Koopiamasinate turuliider on Canon

Aprillis ja mais Mainor Marketingi poolt läbiviidud kogu Eestit hõlmava turu-uuringu kohaselt juhib Canon paljundusmasinate turgu, hõivates sellest üle poole. Selle tõttu võib teda lugeda üpris konkurentsituks liidriks. Xerox järgmisel kohal olijana on 16 protsendiga Canonile praktiliselt ainuke olulisem konkurent. Euroopa turul on need kaks kaubamärki tunduvalt suuremad konkurendid. Nii näitasid 1995. aasta andmed, et Canon oli turuliider 19 protsendiga ja Xerox järgnes 14 protsendiga. Teiste kaubamärkide osakaal on igaühte eraldi võttes kaduvväike ning ükskõik missugusel kaubamärgil nende seast on väga keerukas tõusta Eesti paljundusmasinate turul liidripositsioonile. 73 protsenti vastanutest teadis kohe, missuguse kaubamärgiga paljundusmasinad on nende firmal. Ülejäänud 27 protsenti vastanutest pidi vastava kaubamärgi järele vaatama. Suhteliselt paremini teati firmas kasutusel oleva paljundusmasina marki, kui tegemist oli Canoni või Xeroxiga. Ainult 43 protsenti vastanutest oskas piisavalt täpselt öelda, missugusest Eesti firmast on ostetud nende firma paljundusmasinad. Arvesse ei võetud selliseid umbmääraseid vastuseid nagu firma esindusest, Tallinnast, Tartust ja nii edasi. Arvesse läksid aga sellised vastused, kus väideti, et tehnika toodi otse välismaalt. Niisiis on kõrvalolev turujaotus saadud nende firmade vastuste järgi, kus tavaline kasutaja oskas anda täpset informatsiooni paljundusmasina päritolu kohta. Läbiviidud uuring näitas, et Eesti paljundusmasinate turust on peaaegu kolmandik koondunud ühe firma kätte, ülejäänud 2/3 aga on killustunud paljude väiksemate enam või vähem edukate firmade vahel. Canoni seos ASiga KTK Overall (liider koopiamasinate müügi osas) peegeldub eeltoodu põhjal väga selgelt. Xerox kui turuosa poolest järgmine ei oma nii tugevat seost ühe kindla Eesti firmaga. Ülejäänud kaubamärkide turuosa oli aga liiga väike, et analoogseid seoseid tõepäraselt välja tuua.

Hetkel kuum