30. september 1997 kell 22:00

Valitsuskomisjon osutab kaitseväe juhile

Varul ütles, et õnnetus juhtus nii asjaolude kokkulangemise kui ka juhtimisalaste vigade tõttu. Samas kinnitas Paul Varul, et kaitseministrile võib ette heita, et ministeerium ei ole taganud tsiviilkontrolli kaitseväe üle.

«Tegelikult oli luurerühma ülesanne täitmatu ning osa mehi pääses ainult õnneliku juhuse tõttu. Rühma juhtkond ei suutnud adekvaatselt hinnata riski ja eiras elementaarseid julgestus- ja ohutusnõudeid,» ütles Varul.

Valitsuskomisjon tuvastas, et kaitseväe juhataja ja kaitsejõudude peastaap ei ole korraldanud vajalikul tasemel Baltbati Eesti allüksuse väljaõppe juhtimist, mistõttu tekkis olukord, kus õppuse läbiviimise üle puudus sisuline kontroll.

Nii Baltbati ülem kui ka kompaniiülem polnud informeeritud rühmaülema kavast ületada veetõke eriti rasketes tingimustes ning vastavat harjutust pole kaitseväe õppekavas.

Komisjon juhtis tähelepanu ebaefektiivsele juhtimismudelile, mille järgi Baltbati juhtkond asus Lätis ja rahuvalve operatsioonide keskus Paldiskis ei pidanud ennast kohustatuks pataljoni luurerühma tegevust kontrollima.

Varul nentis ka, et valitsuskomisjoni ülesanne polnud süüdlastele osutada. «Konkreetse süü ja selle määra selgitab välja kaitsepolitsei uurimine,» ütles Varul.

Hetkel kuum