6. oktoober 1997 kell 22:00

Avaldatud erastamiskuulutus ei kohusta agentuuri millekski

RASi Kiviter 100 protsendi aktsiate erastamises osalevad advokaadid Andres Hallmägi ja Jüri Ploom juhtisid oma kaebuses Tallinna halduskohtule tähelepanu asjaolule, et Äripäevas 7. mail ilmunud kuulutuse järgi on erastamisagentuuril õigus igal ajal pakkumusi tagasi lükata. See on aga vastuolus erastamisseadusega, mille kohaselt võib pakkumusi tagasi lükata üksnes eelläbirääkimiste käigus.

Samuti ei olnud kuulutuses märgitud pakkumuste tegemise lõpptähtaega, mis on vastuolus tsiviilkoodeksiga. Tähtaja puudumine võimaldab agentuuril pakkumuste tegemist vaid talle sobival ajal lõpetada, mis aga rikub erastamisseaduses sätestatud õigust igaühel vabalt erastamises osaleda.

Kaebust arutanud Tallinna halduskohus leidis, et lehes avaldatud konkursikuulutus ei ole adresseeritud konkreetsele isikule, vaid reguleerib abstraktset hulka juhtumeid, mistõttu ei kuulu erastamisagentuuri konkursikuulutus halduskohtus läbivaatamisele.

Samale seisukohale jõudis eelmisel nädalal ka Tallinna ringkonnakohus, kes nõustus Hallmägi ja Ploomi väitega, et lehekuulutus reguleerib abstraktset hulka juhtumeid.

Samas tõdes ringkonnakohus, et ajalehekuulutus ei allu halduskohtule sõltumata sellest, kes selle kuulutuse lehele edastab ning milline on kuulutuse sisu.

Andres Hallmägi, kes lubas ringkonnakohtu määruse edasi kaevata, ütles, et niisuguse käsitluse järgi võiks igaüks Väino Sarneti nime all mistahes kuulutusi avaldada.

TKM Kinnisvarade ASi esindajana kaebas vandeadvokaat Andres Hallmägi Tallinna halduskohtusse ka erastamisagentuuri kuulutuse, millega pandi enampakkumisele Tallinnas Liimi 1 asuv haldushoone.

Hallmägi suunas kohtu tähelepanu asjaolule, et kuulutuse kohaselt tuleb osavõtumaks, tagatisraha ja ostuhind tasuda rahas, mis on aga vastuolus erastamisseaduses sätestatud erastamise viisidega, et erastatavat vara müüakse raha ja erastamisväärtpaberite eest.

Halduskohus tagastas kaebuse seda läbi vaatamata, leides oma määruses, et ajalehes avaldatud erastamisinformatsioon kuulutuse näol ei loo kellelegi õigusi ega pane kohustusi.

Oma erikaebuses toonitab Hallmägi, et konkurss on võlaõiguslik suhe ja et erastamiskonkurss on üks selle liike. Konkurssi välja kuulutades seob erastamisagentuur end mitmete tingimustega, tõdeb vandeadvokaat. Tallinna ringkonnakohus pole erikaebust veel arutanud.

Hetkel kuum