8. oktoober 1997 kell 22:00

Kas sõlmite memorandumi?

Meie puhul ei tule selli-se memorandumi sõlmimine kõne alla, sest me ise midagi välja ei vea. Meil on väikene kaup, mida me ekspordime posti teel.

Ma arvan aga, et selline memorandum ei ole oma olemuselt õige. See on pettus. Pakutakse võimalust, et kui sa teatad, siis sind põhjalikult ei kontrollita. Ma arvan, et vahendid, millega salakaubavedu üritatakse piirata ja avastada, peaksid olema ausad, siis on ka salakaubavedu vähem. Sellepärast mina sellise memorandumi sõlmimist ei poolda. Ma arvan, et tolliameti lähtepunkt on vale, aga mind ja minu kontorit see ei puuduta.

Eesti Vabariigi kodanikul on kohustus teatada, kui ta osaleb või on teadlik kuriteo toimepanemisest. Kui ma salakauba vedamisest tean, siis pean sellest vastavaid organeid teavitama. Ei ole loogiline, et sõlmitakse mingid memorandumid. Toll peaks hoopis kaardistama legaalsed ettevõtted, kes tegelevad mingite regulaarsete kaubapartiide saatmisega üle piiri. Need ettevõtjad peaksid tollil teada olema, aga mingit paberi peal kindlaks määratud eelist neile küll teha ei tohiks. Kord peaks olema üks, aga praktikas tolliametnikud teavad, kes tegelevad legaalsete vedudega ja kus võib oodata rikkumisi.

Selline memorandum mei- le küll midagi ei anna. Me ei näe pealt kellegi salakaubavedu. Toll peaks sõlmima sellise memorandumi autojuhiga või kauba vedamisega tegeleva firmaga, aga mitte kauba tootjaga. Ega mina ei ületa ju ise piiri ja ega enamik tootmisettevõtete omanikke koos kaubasaadetistega piiri ei ületa. Ma ei näe küll, et selline memorandum tollile mingit kasu toob. Ma saaksin veel aru sellest, kui tollile on teada ettevõte, kes on pidevalt oma kaupa ausalt üle piiri saatnud, et siis sellisel ettevõttel on lihtsustatud protseduurid. Selline memorandum võib aga pakkuda huvi ainult kaubavedajatele.

Ma ei oska öelda, kui paljud ettevõtjad võiksid sellist informatsiooni vallata. Mis puutub tolliprotseduuride lihtsustamisesse, siis kasutame maaklerfirmade teenuseid, kes on sõlminud tolliga lepingud. Maaklerite kaudu tolliga suhtlemine on meile praegu üsna mugav ja sellepärast ei ole meil mingit karjuvat vajadust tolliprotseduuride lihtsustamiseks. Eks see on iga inimese kohus informeerida rikkumistest politseid, maksuametit või tolliametit. Ei saa aru, kuidas memorandum võib kellelegi kasuks tulla. Rikkumistest teatamine ja teataja kaubasaadetiste kontroll peaks olema teineteisest lahus.

Hetkel kuum