9. november 1997 kell 22:00

Tulemusvestlusest

Aasta viimastel kuudel saavad fir-majuhid hakata töötajatega taas läbi viima tulemusvestlusi. See tähendab, et otsene ülemus analüüsib oma alluvatega põhjalikult lõppevat aastat, lähtuvalt vastuvõetud ülesannetest ja kohustustest. Arutatakse, kas ja kui palju on ülesanded täidetud, mis õnnestus ja mis ebaõnnestus ning mis oli ebaõnnestumise põhjus. Arutelu tulemuste põhjal kavandatakse järgmise perioodi ülesanded ja eesmärgid. Tulemusvestlusega on tihedalt seotud töö tasustamise põhimõtted. Kui palk on kokku lepitud aastaks, siis otsustatakse, kas see jääb sama suureks või muutub. Samuti saab juht ülevaate, kas senine motiveerimise süsteem on tegus ja sunnib inimest pingutama. Minu prognoosi järgi palga keskmine suurus oluliselt ei muutu, kuid muutub töö tasustamise süsteem. Pikka aega boonustele rajatud palgasüsteem läheb üha rohkem üle fikseeritud palkadele, millele lisandub preemia.

Hetkel kuum