23. november 1997 kell 22:00

Koolitusabi Leonardo da Vinci projektist

Leonardo eelarve kokku on umbes 9,5 mld Eesti krooni, millest Eestile läheb 13 mln krooni. Seejuures peab Eesti valitsus programmiga liitudes maksma osalussumma, mis määratakse lähtuvalt rahvaarvust.

Nagu tavaliselt, peab ELi koostööprojektis osalema peale Eesti vähemalt 2--3 Euroopa riigi esindaja.

Esimesel aastal oleks Eestil võimalik taotleda rahalist abi umbes viiele pilootprojektile. Kogu Euroopa ulatuses finantseeritakse aastas umbes 500 pilootprojekti.

Eesti Leonardo keskuse koordinaator Anne Hütt rääkis, et Leonardo katab vaid osa projekti maksumusest, ülejäänud osa tuleb katta omavahenditest, näiteks tööpanusega projektis osaledes. Õpilaste vahetusprojektide puhul kaetakse ELi toetusest reisi- ja elamiskulud, kuid mitte spetsialistide palkasid.

Leonardo da Vinci rahvusvaheline koostööprogramm on suunatud kutseharidustaseme tõstmisele Euroopa riikides. Programm hõlmab kogu kutsealast koolitust, sh täiend- ja põhikoolitus ja eluaegne õpe, pilootprojektid, õpilaste ja spetsialistide vahetus, uurimuste rahastamine.

Leonardo projekt on suunatud kutsekoolidele, kõrgkoolidele ning avaliku ja erasektori ettevõtetele, tööturu ja tööhõivega seotud asutustele, riiklikele ning omavalitsusasutustele.

Hetkel kuum