2. detsember 1997 kell 22:00

Kuidas kaitsta firma huve Euroopa Liidu turul?

Euroopa Liidu seadusti-kust tulenevad vaidlusasjad Euroopa kohtutes on seotud eelkõige konkurentsiseaduse printsiipide rikkumisega või siis dumpinghindadest tulenevate nõuete rikkumisega.

Kõige parem enda kaitsmise viis on järgida kõiki neid norme. Püssi ei ole aga tegelikult teadlikult ja tahtlikult midagi dumpinghinnaga müünud. Sellepärast oleks ettevõtjatel võib-olla tarvis rohkem teada, mis asi on konkurents ja mis asi on dumping, et nad oskaksid hinnata, kui suurt turuosa nad peaksid ekspordi puhul hoidma siseriiklikus kaubanduses, ja peaksid jälgima, et nad realiseerivad siseturul toodangut samasuguste hindadega kui välisturul. Teoreetilist baasi peaks natukene rohkem omama.

Kindlasti peaksid ettevõtjad ennast selles osas natukene rohkem harima, et millega võib nende toodangu eksport Euroopa Liidus vastuollu sattuda.

Üks küllaltki suur vaidlusalune probleemistik on ka see, mis puudutab tootele esitatavaid nõudeid. Tuleb jälgida, et keegi ei saaks pärast toote ostmist esitada nõuet, et see toode kahjustas tema tervist või toode purunes liiga vara. Toode peab vastama teatud standarditele.

On olemas terve protse-duur, kuidas firma saab end kaitsta, aga on ka selge, et kui firma jääb hambusse ja satub tähelepanu alla ning kui uurimine algatatakse, siis on asjad üsna ebasoodsad. Eksport jookseb Euroopa Liidu turgudel praktiliselt kinni ja ka siis, kui uurimine tõestab, et tegelikult ei olnudki dumpinguga tegemist, on firma ikkagi märkimisväärset kahju kannatanud. Euroopa Liidu kaubanduskaitse abinõud hõlmavad kaitset dumpinghindadega impordi või subsideeritud impordi vastu ja muud abinõud kaubandusbarjääride vastu. Sajaprotsendilist kaitset selliste asjade vastu ei ole. Uurimist on võimalik käivitada siis, kui 25% ELi mingisuguse tööstusharu esindajatest või mingi suurem erialaliit seda nõuab. Eksportööri karistatakse kehtestades tema toodetele tasakaalustavad maksud. Ettevõtted peaksid püüdma ennast kursis hoida Euroopa Liidus kehtivate reeglitega, aga see on korralik bürokraatiarägastik ja sellepärast on see raske. Suurel osal Eesti eksportööridest on Euroopa Liidus oma äripartner ja kõige parem moodus on, et see äripartner aitab selliste asjadega kursis olla. Vajalikku infot on võimalik hankida ka Internetist.

Hetkel kuum