7. detsember 1997 kell 22:00

Infotehnoloogia kasutamine ettevõtte põhitegevuses

Tänapäeval on infotehnoloogia raken-damine ettevõtte põhitegevuses iseenesestmõistetav asi. Infotehnoloogia all mõistame käesolevas kontekstis arvutustehnika riist-, võrk- ja tarkvara ning nende kasutamiseks vajalikke eeskirju ning tehnilisi vahendeid.

Kui firma infosüsteem toimib normaalselt ja selle arendamise suunad on täpselt paigas, siis ei paista IT probleemid silma ka ettevõtte igapäevaste tööküsimuste lahendamisel. Isegi siis, kui ettevõttes ei ole oma infoosakonda või IT juhti.

Üsna sageli jõuavad IT probleemid siiski ka ettevõtte ärijuhtide vaatevälja. Seda nii loodava firma kui ka toimiva, aga oma põhitegevust ümberkorraldava firma puhul. Siis püütakse kõigepealt leida vastused küsimustele, miks üldse peab ITsse investeerima ning kus ja kuidas on arvutustehnikat mõistlik kasutada.

Alljärgnevalt mõned pidepunktid nendele küsimustele vastamiseks:

- ettevõtte juhtimisotsuste vastuvõtmiseks on vaja eelnevalt töödeldud informatsiooni, mis on viidud otsustamiseks sobivale kujule (andmete võrdlus, statistika jms);

- lähteinfo maht on suur, käsitsi ei jõua üldistatud andmeid ette valmistada, sest kiiresti muutuvas majandusolukorras peab kiiresti otsustama;

- info hankimiseks ja otsuste edastamiseks on vaja häid kommunikatsioonivahendeid (lokaal- ja laivõrk, e-post, Internet jms). Head (füüsilised) sidekanalid ilma infovahetust toetavate infotehnoloogia seadmete ja tarkvarata ei taga normaalset kommunikatsiooni maailmaga;

- väga palju infot on kättesaadav ainult elektroonilisel kujul;

- arvuti on masin, mis ei ole võimeline mõtlema. Seega ei saa masinale anda otsustamisülesannet. Ta täidab ainult inimese ette antud programmi ja teeb seda kiiresti ning vigadeta;

- arvuti suudab töödelda suuri andmehulki, korraldada kommunikatsiooni, teha kiiresti arvutusi, asendada kirjutusmasinat ja joonistuslauda jne;

- samuti võib panna arvuti jälgima dokumentide liikumist, jälgima ja juhtima grupitööd jne.

Hetkel kuum