8. detsember 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Forekspank. Eesti Forekspank ja Moskvas tegutsev Pioneer-pank kirjutasid 5. detsembril 1997 alla kavatsuste protokollile olulise vähemusosaluse omandamiseks Pioneer-pangas Forekspanga poolt. Kavatsuste protokollis leppisid pooled kokku, et läbirääkimised tehingu tingimuste üle lõpetatakse ja kõik tehinguga seotud lepingud allkirjastatakse 31. detsembriks 1997. Eesti Forekspank teostab oma investeeringu Pioneer-panka uue aktsiaemissiooni ostmise teel. Osaluse omandamise aeg sõltub mitmetest asjaoludest, nende hulgas ka Eesti ja Venemaa keskpankade lubadest tehingu sõlmimiseks. Pooled eeldavad, et tehing toimub 1998. aasta II kvartali jooksul. Moskvas resideeruva Pioneer-panga bilansimaht oli 31. oktoobril käesoleval aastal 339 miljardit rubla. Pioneer-pank asutati 1994. aastal ja see on osa Moskvas tegutsevast finantsgrupist Pioneer First Investment Group.

- Viru Rand. ASi Viru Rand realiseerimise netokäive 11 kuuga oli 299,5 miljonit krooni. Mullu samal ajavahemikul ulatus realiseerimise netokäive 224,7 miljoni kroonini. 1997. aasta 11 kuuga on väljapoole Eestit lähetatud kalatooteid 256,8 miljoni krooni eest ehk 86% toodangust. 11 kuu kasum avalikustatakse 52. nädalal.

- Ühispank. Kolmapäeval avab Pennu CT Tartus oma esinduse PC EXPERT. PCT ligi 140 ruutmeetri suuruses arvutisalongis PC Expert asub tööle 6 inimest ning selle kuukäibeks planeeritakse kuni 2 miljonit krooni kuus. PCT käive oli majandusaastal 1996/97 164 miljonit krooni, kasum 6,3 miljonit krooni ning toodangumaht üle 5000 arvuti aastas. 1997. aasta juulist 1998. aasta juunini kestval majandusaastal planeerib PCT Group konsolideeritud käibeks 240 mln kr, kasumiks 14 mln kr.

Hetkel kuum