4. jaanuar 1998 kell 22:00

Väärtpaberitehingud

Kasu väärtpaberitehingutelt tekib väärtpaberite võõrandamisel saadud netotulu ja soetusväärtuse vahena. Väärtpaberite võõrandamisel võib ettevõte aga saada ka kahju. Sellisel puhul tuleb teada, kas saadud kahju tuleb käsitleda tulumaksuseaduse (TMS) § 22 kohaselt.

TMS § 22 lg 1 nimetab varad, mille seda paragrahvi ei rakendata. Ettevõtte puhul on need ettevõtte käibevara ning esimese ja teise grupi amortiseeritavad põhivarad. § 22 lg 3--6 sätestatud korda rakendatakse ainult maa, pikaajaliste finantsinvesteeringute hulka kuuluvate väärtpaberite, aktsiate ja osakute ning immateriaalse põhivara suhtes.

Kui ettevõte sai kahju lühiajalise finantsinvesteeringu, mida näidati bilansis käibevara hulgas jaotuses «Aktsiad ja muud väärtpaberid», müügist, siis saadud kahju ei käsitleta TMS § 22 kohaselt. See on tavaline käibevara müügist saadud kahju.

Hetkel kuum