5. jaanuar 1998 kell 22:00

Puhastustuli lõõmab edasi

Reedel toimub Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) erakorraline üldkogu. Seekord kõigi osapoolte heakskiidul. Puhastustuli ERAAs on vajalik, kuid lootus, et pärast üldkogu saabub rahu ja võrdsus, on ennatlik.

Põhjusi ja võimalusi rahulolematuseks ning (kohtu)vaidluste pidamiseks jagub. Reedel peetav erakorraline üldkogu ei ole opositsiooni poolt 10. detsembril korraldatud üldkogu järglane. Seega, kui ei kogune 50% ERAA liikmeskonnast, pole üldkogu otsustusvõimeline. Et autovedajate esindajaid mitte tühjalt jooksutada, on varuks originaalne samm: pool tundi pärast otsustusvõimetu üldkogu laialisaatmist kutsutakse kokku uus üldkogu, mis sõltumata osavõtjate arvust on otsustusvõimeline. Opositsiooni liider, Aatomik Transpordi juhatuse liige Heiki Paarop tunnistab, et see samm pole juriidiliselt päris puhas. Kellel tahtmist, võib üldkogu kokkukutsumise hiljem kohtus vaidlustada. Ta loodab, et kohtusse pöördujaid ei leidu.

Paraku ei saa üldkogu rahumeelsetes tagajärgedes kindel olla. Eelnenud vastasseisu teravust meenutades võib eeldada, et vähemalt osad praeguse nõukogu liikmetest kaotavad oma koha. Enda päästmiseks võib üritada vaidlustada neid kukutanud üldkogu kokkukutsumise. Kui uues nõukogus saavutavad ülekaalu praegused opositsionäärid, kutsutakse kokku ka uus revisjonikomisjon, kes hakkab uurima eelmis(t)e aasta(te) ERAA raha kasutamist. Kuritarvituste leidmisel üritab praegune ERAA juhtkond kindlasti ennast kohtu abil kaitsta.

Võimuvahetus Eesti autovedajate katusorganisatsioonis ei pane ühtegi Euroopa riiki Eestile lahkemalt jaotama CEMT-lubasid. Opositsiooni juhid on ka ise tunnistanud, et pärast juhtkonna väljavahetamist jäävad CEMT-load endiselt defitsiitseks ja kindlasti leidub firmasid, kes pole nende jaotamisega rahul.

Pärast võimuvahetust ei alane autovedajatele ka teelubade ja TIR-märkmike hinnad. Praegune ERAA juhtkond on põhjendanud lubade ja TIR-märkmike kõrget hinda vajadusega tõsta TIRi tagatisfondi suurust. TIR-süsteemi ja selle tagatisfondi vajalikkusele vastu vaielda ei saa. Vaieldav on vaid, kas seni on raha kasutatud TIR-süsteemi garantiide suurendamiseks.

Vaatamata ohule, et ka pärast mõlema osapoole nõusolekul kokku kutsutud üldkogu võivad vastasseisud jätkuda, on võimuvahetus ERAAs vajalik. Ka opositsioonil puudub kindel ettekujutus, palju on ERAA-l raha vaja ja kuidas seda kasutada. Kuid võib olla kindel, et uued ERAA juhid kasutavad kogutud raha avalikumalt. Opositsiooni tekitatud teravused on lähiajal kõigil meeles ja kellelgi ei teki vähemalt mõnda aega tahtmist ühist raha isklikel eesmärkidel kasutada.

Hetkel kuum