5. jaanuar 1998 kell 22:00

Vaidlus või võitlus?

Turvafirmad tegid 17. detsembri ühisavalduses firmadele N-Terminaal, OÜ Wido ja Balti Baasi AS ettepaneku korraldada ühiselt vaidlusaluse vara valve ja kaitse. Ka kutsusid nad tsiviilvaidluse pooli kokkuleppe saavutamiseni käituma tasakaalukalt ja vältima tegevusi, mis kahjustavad läbirääkimisi.

Turvafirmad tegid avalduse siis, kui muud teed enam minna ei saanud. Edasine oleks võinud viia vaid omavahelise füüsilise kokkupõrkeni. Kuid konfliktsed pole turvafirmade, vaid omandivaidlusega seotud ettevõtete huvid.

Keskset osa Bekkeri sadama ümber tekkinud tülis etendab AS Balti Baas, kellel üheaegselt mitu juhtkonda, üks seega seaduslik, teine ebaseaduslik. Samal ajal, kui üks juhtkond palkas Bekkeri sadamat valvama turvafirma Akropol A, hakkas teine juhtkond hooneid ning sadamakaisid müüma.

Akropol asus Rein Pinni juhitavat ASi Balti Baas valvama 11. septembril 1997, 12. septembril aga müüs Toomas Õunapi juhitav AS Balti Baas ettevõttele kuuluvad hooned OÜ-le Wido. 19. septembril müüdi aga Bekkeri sadama kaid aktsiaseltsile N-Terminaal.

OÜ Wido ja AS N-Terminaal, soovides oma väidetavat omandit kasutama hakata, saatsid oma volitatud esindaja vandeadvokaat Maria Mägi kaudu Akropolile taotluse lõpetada valvamine Bekkeri sadamas 1. novembrist. Et Akropol jäi truuks Rein Pinni juhitava ASiga Balti Baas sõlmitud lepingule ning vastaspool palkas Bekkeri sadamas turvatööd tegema Eesti Valvekeskuse ASi ehk ESC, saigi võimalikuks turvafirmade konflikt, mis ühelt poolt majandusvaidlused varju jättis, teiselt poolt neid teravalt meelde tuletas.

17. november

Kell 6 hommikul tulid turvafirma ESC esindajad Balti Baasi juurde, soovides Akropolilt valve üle võtta. Akropoli valvekeskus saatis kohale patrullautod.

19. november

Akropol nimetas oma pressiteates ESC elektroonilist valvesüsteemi hapupiimaks. Akropoli väitel on nad sarnast toodet poolteist aastat kasutanud.

21. november

Eesti turvaettevõtete liidu juhatus soovitas ESC-l oodata enne tegutsemist ära Bekkeri sadama kuuluvuse kohtulahend.

24. november

ESC esitas avalduse turvailiidust lahkumiseks.

1. detsember

Väidetavalt esitas N-Terminaali ja OÜ Wido esindaja Tallinna politseile taotluse algatada kriminaalasi Akropol A juhi Elvo Timmi vastu, sest ta on andnud ebaseaduslikke töökorraldusi.

5. detsember

Politseiameti litsentsi ja lubade osakond ei rahuldanud Concordia õigusbüroo taotlust võtta turvafirmalt Akropol A tegevuslitsents väidetavalt ebaseadusliku tegevuse pärast.

8. detsember

Akropol A vabandas ESC ees halvustava pressiteate pärast.

10. detsember

N-Terminaali ja OÜ Wido esindused proovisid ESC töötajate abil oma väidetavaid varasid kontrolli alla võtta.

11. detsember

ESC töötajad blokeerisid Bekkeri sadama peavärava. ESC juhtkond selleks väidetavalt käsku ei andnud.

ETELi üldkoosolek mõistis hukka ESC ja Akropoli tüli. ESC võttis tagasi oma ETEList lahkumise avalduse.

17. detsember

ESC ja Akropoli ettepanek oma tellijaile ühisvalve korraldamiseks.

Hetkel kuum