12. jaanuar 1998 kell 22:00

Börsiuudised

- Tallinna Pank. Tallinna Panga 1997. aasta puhaskasum oli 41,2 mln krooni, mis teeniti peamiselt traditsioonilist laadi pangandustegevusest. Panga tulud kasvasid aastaga 24,8%; seejuures ületas puhta intressikasumi kasv mõnevõrra mitteintressitulude kasvu (kasvud vastavalt 26,6% ja 23,3%). Tallinna Panga bilansimaht moodustas detsembri lõpuks ligemale 3 miljardit krooni, kasvades aastaga 38% ehk 822,1 miljoni võrra. Hoiuste maht vähenes 37,9 miljoni krooni võrra ehk 2,7%. Varade poolel kasvas detsembris pöördrepodeta brutolaenuportfell 66,5 miljoni krooni võrra ning moodustas kuu lõpus 53,1% varadest. Detsembrikuu finantstegevuse kahjum oli tingitud asjaolust, et pank võttis enda kanda ühe grupi ettevõtte -- ASi Molten -- erakorralise kahjumi (14 miljonit krooni), mille omakapital ei olnud piisav antud kahjumi katmiseks.

- Viisnurk. 08.01.1998 teatas erastamisagentuur oma kirjaga ASile VN Holding (72,66% ASi Viisnurk aktsiate ostja), et loeb täidetuks kõik ostjapoolsed kohustused Eesti erastamisagentuuri ees. See annab aluse viia lõpule ASi VN Holding likvideerimine jaanuaris 1998 ja ASi VN Holding aktsionärid -- Baltic Republics Fund, Framlington Eastern Europe Fund ja 10 ASi Viisnurk juhti -- hakkavad omama vahetult ASi Viisnurk aktsiaid.

- Forekspank. Forekspanga 1997. aasta puhaskasum oli 80,4 miljonit krooni. Detsembris oli panga kasum 2,4 miljonit krooni. Võrreldes 1996. aastaga kasvas panga puhaskasum 33,6 miljonit krooni ehk 72,1%. Forekspanga bilansimaht suurenes aastaga 66% ehk 1 mld krooni võrra, jõudes aasta lõpuks 2,53 mld kroonini. Detsembris kasvas bilansimaht 255 mln krooni ehk 11,2%. Klientide deposiidid kasvasid aastaga 460 mln krooni ehk 43%. Panga varades suurenes laenuportfell aastaga 702 mln krooni ehk 143,6%.

Hetkel kuum