29. jaanuar 1998 kell 22:00

Väikevallad liidetakse

Töögrupp soovitab valdade liitmise riikliku programmi välja töötada ja käivitada aastaks 2002, ütles töögrupi juht regionaalminister Peep Aru. Eelneva nelja aasta jooksul saavad vallad ühineda vabatahtlikult, sest Eestis pole riikliku ühinemisprogrammi käivitamiseks tehtud piisavalt uuringuid, lisas ta.

«Saartel ja soode vahel asuvad omavalitsusüksused peaksid säilitama oma staatuse, kui liitmine kahjustab omavalitsuse ja riigi teenuste kättesaadavust elanikele,» ütles Aru.

Haldusreform annab paljud riigi ülesanded üle riigilt omavalitsustele. Kui õpetajatele ei hakata palka maksma mitte riigi poolt, vaid omavalitsuse eelarvest, võimaldab see hariduse korraldamist kohalikest oludest lähtuvalt, selgitas minister. Omavalitsuste liitmisel tähtsustub Aru sõnul osavaldade ja külavanemate roll.

Sotsiaalhoolekanne, teede hooldamise ja ühistranspordi soovitab haldusreformi töögrupp anda erakätesse või mittetulundusühingutele.

Maakondade piiride muutmine tuleb päevakorrale pärast valdade ühinemise lõppu ja maavalitsused säilitavad seni oma senised ülesanded.

Töögrupp pidas oluliseks valla administratsiooni eraldamist poliitikast, et tagada ametnikele töörahu. «Vallavanem ei peaks uute kohalike volikogude valimistega vahetuma,» ütles Aru.

Haldusreformi töögruppi kuulub 23 omavalitsuste, ministeeriumide ja maavalitsuste esindajat. Ministritest osalevad töögrupis peale Peep Aru majandusminister Jaak Leimann ja kultuuriminister Jaak Allik.

Valitsus kujundab töögrupi ettepanekute suhtes seisukoha märtsiks ning seejärel saadab reformikava arutamiseks riigikogusse.

Hetkel kuum