1. veebruar 1998 kell 22:00

Maja kadus agentuuri abiga

Erastamisagentuuri (EEA) pressiesindaja Erkki Erilaid kinnitas, et agentuur oli tõepoolest andnud loa teha Lembitu tütarfirma aktsiakapitali mitterahaline sissemakse Viru 11 hoone näol.

Kui aga Lembitu nõukogus, kus riigile kui 49 protsendi aktsiate omanikule kuulub viiest häälest kaks, pandi hääletusele aktsiateks muutunud maja võõrandamine, jäid erastamisagentuuri esindajad lihtsalt vähemusse, selgitas Erilaid.

Lembitu ajutine pankrotihaldur Toomas Saarma ütles, et tehing leidis ilmselt aset mõni kuu enne pankrotimenetluse algatamist läinud aasta novembris. Halduri käsutuses olevate dokumentide põhjal läks Viru 11 hoone Meromer Eesti ASi omandusse. Lembitu bilansi järgi oli Meromeri aktsiate omandamise hinnaks 5,5 miljonit krooni.

Saarma lisas, et veel läinud aasta novembrist pärit bilansi järgi kuulusid Meromeri aktsiad Lembitule, kuid ta on kuulnud nende edasimüügist ühele offshore-firmale. Kui see tõepoolest nii on, muutub tehingu tagantjärele kehtetuks tunnistamine raskeks, tunnistas Saarma.

ASi Lembitu juhataja Mart Varjun keeldus Viru 11 maja müügiga seonduvat kommenteerimast. «Ma ei näe põhjust, miks peaksin seda praegu tegema,» märkis Varjun. Üks Lembitu vastu pankrotiavalduse esitanutest oli Lembitu ise.

Kinnisvaraekspert Eero Olander ASist Uus Maa ütles, et enam kui 1000m² pinnaga Viru 11 reaalne müügihind võib olla 10--15 mln krooni vahel. Vanalinnas asuva kinnisvara kõrget hinda kärbib Viru 11 puhul asjaolu, et aprillis asub kinnisvarafirma Mendelson & Co otse endise Lembitu hoone ette rajama kaubamaja.

Kaubamaja ehituseks moodustatud Viru Tänava Ärihoone ASi projektijuht Aivar Kaitsa ütles, et tulevane kaubamaja projekteeriti arvestusega, et selle korrused oleksid ühel tasapinnal Lembitu korrustega nende võimalikuks ühendamiseks vahegaleriidega.

Möödunud neljapäeval Tallinna linnakohtus toimunud istungil kinnitas Toomas Saarma, et Lembitu on võlgu ühtekokku 19,7 mln krooni. Suurim võlausaldaja on Tallinna maksuamet 10,9 miljoni krooniga. Siiani on maksuamet rakendanud inkassovõimalust: suurem osa rahast, mis Lembitu pangakontole laekub, kantakse otse üle maksuameti arvele.

Võlausaldajate hulgas on ka Ühispank, kes laenas Lembitu enamusaktsiad erastanud ASile Rajaleidja 1,6 mln krooni. Ühispanga laen on kaetud kommertspandiga, kunagiste õmbluskodadega Tallinna eri piirkondades.

Pankrotihaldur tunnistas, et Lembitu likviidsustase näitab üliselget pankrotisituatsiooni. Saarma sõnul kujunes pankrotiseis välja pikema perioodi vältel, üheks põhjuseks oli ka see, et uus omanik ei teinud vajalikke lisainvesteeringuid. Samuti käis Lembitu ligi kaks aastat kohut ASiga Sindent, kes vastavalt enne erastamist sõlmitud lepingule rentis kõiki Viru 11 ruume kuni aastani 2012. Kohtuotsusega on Sindenti rendileping tunnistatud täielikult seadusevastaseks.

Käibevara on Lembitul bilansi järgi 11 mln kr, kuid et selle moodustavad põhiosas seisev kaup, lõpetamata valmistoodang, tooraine ja materjalid, kujuneb tegelik hind oluliselt madalamaks.

Hetkel kuum