10. veebruar 1998 kell 22:00

Kes rahastab teie erakonda?

Reformierakonda on rahaliselt toetanud ettevõtjad, kellele on sümpaatne erakonna poliitiline hoiak, st see, et ettevõtlikul inimesel peab olema võimalus oma andeid ja võimeid realiseerida, riik ei pea looma mõttetuid takistusi, vaid riik peab olema ennekõike suunatud efektiivsusele. Absoluutnumbrit või konkreetseid nimesid ei ütle ma kindlasti. See on ikka ettevõtjate enda otsustada, kas nad soovivad seda öelda või mitte.

Saame oma rahastajatena näha neid elanikkonna gruppe ja äriringkondi, kellele meie poliitika on kõige paremini istunud. Ringkonnad, kes on Eestis saanud majandust arendada, ennekõike tootmist, infrastruk-tuuri, kindlasti tunnevad, et majandussituatsioon ei ole halvemaks läinud, pigem ikkagi paremaks. Koonderakonnas on vähemalt küm-me ettevõtjat, kellelt võib oodata arves-ta--ta-vat panust, ja viiskümmend et-tevõtjat, kes kindlasti suudavad iseennast finantseerida.

Iga erakond vajab valimiskampaaniaks raha ja loomulikult peaks olema need rahakanalid avalikud. Nii oleme arutanud ka või-ma-lust panna oma valimisarve number lihtsalt lehte koos teatega, et kui peetakse vajalikuks Mõõdukaid toetada, siis võib sinna teha ülekande. Oleme loonud sidemeid, lihtsalt töiseid sidemeid mitmete ettevõtjatega. Ma ar-van, et ettenägelik ärimees ei tee kindlasti panust ainult ühele hobusele, vaid ikkagi mõtleb, ükskõik, kuidas liisk siis langeb, et sidemed oleks kõigi erakondadega.

Näeme sellena eeskätt Eesti eraettevõtjat, nii nagu ka kõikidel eelmistel kor-dadel. Oleme käsitlenud oma rahastamise probleeme ja annetamisi sellisest loogikast lähtuvalt, et ei ole ei suuri ega väikeseid an-netusi, et annetamine ja toetajate leidmine on üks osa positiivsest valimiskampaaniast. Muidugi on meil aja jooksul välja kujunenud traditsioonilisemad annetajad. Väga vana partner on Norma, pikemat aega on meil suhted näiteks Saku õlletehasega olnud.

Vaadake, meil on ettevõtjaid, kes on meid toetanud, kellega meil on ühine maailmavaade, sest ka Keskerakonnal on oma majanduspoliitika. Nad on toetanud läbi aastate ja tõenäoliselt toetavad ka edasi. Meil on liikmete hulgas ettevõtjaid ja ka suurettevõtjaid ning nemadki kindlasti leiavad võimaluse toetada. Aga täna anda välja vekslit, kui me nendega läbi ei ole rääkinud, oleks minu poolt ennatlik. Ma ütlen - tõenäoliselt toetavad.

Ilma mingi kahtluseta kasutame jälle kandideerijate enda raha. Meie ise toetame kõigepealt keskmist väiketootjat, kaalutlusel, et iga inimene peab saama ennest teostada. Aga ka Eesti kapitali, tõelist rahvuslikku kapitali. Et me ei müüks Eestimaad maha, maid, metsi ja tööstusettevõtteid, on vaja, et meie rahvuskapital suudaks arendada ka suurtootmist. Me toetame ka uusrikkaid ja väga rikkaid, kes on tõesti ausalt kogunud kapitali, mida nad nüüd kasutavad selleks, et Eesti elu läheks ikka kogu aeg edasi. Nende kõigi hulgas näeks hea meelega ka meie toetajaid.

Hetkel kuum