9. märts 1998 kell 22:00

Arlanda lennuväli uuendab oma ilmet

«Euroopa jaoks ei saa meist kunagi olulist keskust. Küll aga avanevad võimalused ida--lääne suunal: Suurbritannia--Põhjala--Poola--Balti riigid--Venemaa--Kaug-Ida,» ütles Arlanda turundusjuht Gyda Refslund.

Viie aasta jooksul plaanib Rootsi lennundusamet lennuvälja arengusse investeerida 9 mld krooni.

Enam kui kolmandik rahast läheb kolmanda maandumisraja ehitamiseks, mis suurendab lennuvälja võimsust 35%. Rada peaks valmima aastaks 2001.

Investeerimisprogrammi teine suurem kuluartikkel on terminaalide 2 ja 5 ümberehitus, mis on vajalik selleks, et eristada Schengeni lepingu alusel viisavabalt reisijad viisanõudega reisijatest.

Lennuväljale on plaanis rajada uus kaubaveoste keskus Cargo City, mille eesmärk on teha Arlanda sõlmpunktiks kaubaveostele kogu Läänemere regioonis.

Praegu kasutab Lufthansa Arlandat sellise keskusena Põhjala jaoks. Ka siin on eelkõige oluline lääne--ida ja ida--lääne suund.

Uuel kaubandusalal on ruumi 15 lennukile, aastas suudetakse töödelda 143 000 tonni kaupu. See on küll vähem kui Taani Kastrupi lennuväljal, kuid aasta-aastalt on kaubakoguse väärtus tõusnud -- näiteks mobiiltelefonid muutuvad järjest kergemaks.

Kaubandusala kõrvale tuleb logistikapiirkond, mille ehitus algab sügisel. Siin saavad firmad hakata kokku monteerima eri riikidest tulevaid komponente. Valmis tooted saadetakse välismaale, ilma et nad Rootsis tollipiiri oleksid ületanud.

Lennuväli peab kõnelusi Ericssoni, Astra ja teiste suurte ekspordifirmadega. Sarnast huvi loodetakse äratada välisfirmades, eelkõige elektroonikakontsernides.

Stockholmi ja Arlanda vahel rajatakse ka uus raudtee, milleks kulub 9,9 mld krooni. Raudtee ehitab sajandivahetuseks valmis firmade konsortsium, mis saab ehitamise eest 40 aastaks raudteetranspordi korraldamise õiguse.

Arlanda on seadnud eesmärgiks saada aastaks 2002 Põhja-Euroopa parimaks lennuväljaks. Tiitli väljastaja on rahvusvaheline lennundusorganisatsioon IATA.

Selleks plaanib Arlanda juurde ehitada hotellikohti ning konverentsilokaale lisaks praegu olemasolevale 230kohalisele Radisson SASi Sky City hotellile.

Konverentside korraldamine ning tootetutvustus on Arlanda üks kiiremini arenevaid tegevusalasid. 1997. a peeti Sky Citys 140 000 konverentsi, Renault ja Mercedes kasutasid Arlandat uute väikeautode tutvustamiseks.

Arlandal avatakse uus kaubandustänav ja uued restoranid ning laiendatakse pakutavaid teenuseid. Lennuvälja direktori Hans Karlstrandi sõnul võiks Arlandast saada perekondlike väljasõitude koht, kus saab aega veeta ja lennukeid vaadata. DI

Hetkel kuum