26. märts 1998 kell 22:00

Läti-vastane seaduseelnõu duumas

Seaduseelnõus, mille algatajad on J. Kuznetsov, V. Skvortsov, G. Tihhonov, A. T?ehhojev ja G. T?urkin, on kirjas majanduslikud vastuabinõud, mida Vene Föderatsioon peaks rakendama oma kaasmaalaste põhiõiguste ja -vabaduste massilise rikkumise vältimiseks Läti Vabariigis.

Eelnõu kohaselt on Venemaa ettevõtjatel keelatud: sõlmida Läti Vabariigis registreeritud juriidiliste isikute ja organisatsioonidega väliskaubanduslikke või välismajanduslikke tehinguid; eksportida Lätist või importida sinna kaupu, välja arvatud ravimid ja humanitaarabi; teha Läti juriidiliste isikutega makseid või muid finantsoperatsioone; osutada neile või vastu võtta neilt kõikvõimalikke teenuseid ja investeeringuid. Ka on kõigi Vene Föderatsiooni territooriumil koos Läti ettevõtjatega loodud ühisfirmade tegevus, samuti seal olevate Läti ettevõtjate pangakontode operatsioonid võimalik selle seaduse alusel peatada.

Kõik pretensioonid, mis võivad tekkida selle seaduseelnõu alusel rakendatud abinõude vastu Läti Vabariigil või Läti ettevõtjatel, ei kuulu rahuldamisele. Seadus jõustub selle ametliku avaldamise päeval ja kehtib seni, kuni Venemaa kodanike jt kaasmaalaste põhiõigused ja -vabadused on Lätis taastatud. B&B

Hetkel kuum