28. mai 1998 kell 22:00

Siim Kallas ei tea süüdistuskavast midagi

Kallas ütles, et tal pole aimugi, millisele kriminaalkoodeksi paragrahvile tuginedes kavatseb prokuratuur taotleda talle võimaliku süüdistuse esitamist. Seni, kuni riigikogu liiget kaitseb saadikupuutumatus, mille saab talt võtta vaid riigikogu õiguskantsleri ettepanekul, pole prokuratuuril voli talle süüdistust esitada. Siim Kallas märkis, et talle pole tutvustatud ka võimaliku süüdistuse projekti.

Riigiprokuratuur on seni küll vihjanud, et tal on kindel kavatsus esitada õiguskantslerile taotlus teha riigikogule esildis Siim Kallaselt saadikupuutumatuse äravõtmise kohta, kuid seni pole avalikustatud kriminaalkoodeksi paragrahvi, mille järgi Kallast tahetakse süüdistada.

Ajakirjandusse jõudnud väiteid Kallase võimalikust süüdistamisest luhtunud tehingu varjamises viitavad üksnes võimalusele esitada keskpanga ekspresidendile süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises või lohakuses. Mõlema paragrahvi puhul võib süüdimõistmise korral oodata rahatrahv või vabadusekaotus ühest kuni kolme aastani.

Analoogne süüdistus esitati omal ajal ka Reformierakonna peasekretärile, riigikogu liikmele Heiki Kranichile, kelle süü aga ei leidnud kohtus tõendamist.

Riigikogu mitme fraktsiooni liidrid on avaldanud valmisolekut hääletada Kallaselt saadikupuutumatuse võtmise poolt, juhul kui sellekohane ettepanek riigikogus hääletusele tuleb. Väidetavalt on seda võimalust arutanud Isamaaliit, Maarahva erakond, Maaliit ja ka Reformierakond ise.

Hetkel kuum