2. juuli 1998 kell 22:00

Eriõli hoiatab Leksi pankrotiga

«Kui Leks pankrotihoiatusele ei reageeri, oleme sunnitud pöörduma kindlustusjärelevalve poole pankrotimenetluse algatamiseks,» lausus ASi Eriõli juhatuse esimees Ando Raud.

Raua sõnul sõlmisid Eriõlilt kütust ostnud firmad Nongent ja Serlin eelmise aasta lõpul Leks Kindlustusega kindlustuslepingu ostu-müügilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks maksejõuetuse korral.

Kindlustusselts kohustus tagama Nongenti ja Serlini lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral Eriõlile hüvitiste väljamaksmise. Kahe kindlustuslepingu peale kokku ulatuvad firmade kohustused Eriõli ees 5 miljonile kroonile.

Ando Raua sõnul on OÜ Nongent suhtes algatatud pankrotimenetlus ning ASi Serlin pankrot on välja kuulutatud. «Lepingu järgi pidi Leks raha välja maksma kolme päeva jooksul alates firmade maksevõimetust puudutava teate saamisest,» ütles Raud.

Hüvitise väljamaksmise tähtaegade möödudes esitas Eriõli Leksile avalduse kindlustushüvitiste väljamaksmiseks. Viimane avaldus saadeti 18. veebruaril.

«Leks vastas meile esimest korda märtsi alguses, teatades, et kindlustusselts on pöördunud majanduspolitseisse kriminaalasja algatamiseks firmade Nongent ja Serlin kohta,» rääkis Raud. Teine kord võttis Leks ühendust pärast pankrotihoiatuse saamist. «Leks keeldus otsuse langetamisest hüvitiste kohta enne, kui politsei pole asja uurinud. Vastavalt kindlustuspoliisile pole see alus hüvitise väljamaksmisest keeldumiseks.»

Raua sõnul on olemas määrus Serlini suhtes kriminaalasja algatamisest keeldumise kohta, mille jättis jõusse ka Tallinna prokuratuur. Nongenti kriminaalasjaga majanduspolitsei praegu tegeleb.

Leks Kindlustuse õigusdirektor Ivo Viires ütles, et kindlustustingimusi arvestades pole selle juhtumi puhul tegemist kahjujuhtumiga, mistõttu Leks pole kohustatud hüvitisi välja maksma. «Pöördusime politseisse, sest me näeme, et mõlemal juhul on tegemist kelmusega,» sõnas Viires. «Isikud võtsid teadlikult suures koguses kütust ega plaaninudki seda tagasi maksta.»

Ivo Viires tunnistas, et kindlustuspoliisi sõlmides toimis Leks heauskselt ega näinud läbi, et Serlini esindajal, kütusefirma nõukogu liikmel Ralf Närepil oli kaasas vaid volitus ostu-müügilepingu sõlmimise kohta. Volitusel ei olnud sõnagi õigusest sõlmida kindlustusleping ja võtta vastu kütust, seletas Viires.

«Mõlema näite puhul pole kütus firmadesse jõudnud ning kuhu raha ja mehed kadusid, on selgusetu,» märkis Viires.

Eriõli esitatud pankrotihoiatus Leks Kindlustusele on Viirese sõnul mõttetu. «Pankrot tähendab püsivat maksevõimetust ja seda meil ei ole,» teatas Viires.

Ta ütles, et kindlustusselts hüvitab ka palju suuremaid summasid, kuid Eriõli puhul tuleb enne kõik asjaolud välja selgitada.

Hetkel kuum