26. juuli 1998 kell 22:00

Osaühingu uus juhataja kantakse äriregistrisse

Vastupidiselt kujunenud praktikale võib ainsa juhatuse liikme (juhataja) väljavahetamisel äriregistrile esitatava kande muutmise avaldusele alla kirjutada ka osaniku otsusega määratud uus juhataja, kes ei ole juhataja äriregistri järgi, kui vana juhataja seda mingil põhjusel ei taha.

Sageli on osaühingu juhatusse valitud ainult üks isik -- juhataja. Oletame, et osanikud otsustavad juhataja tagasi kutsuda. Vastavalt äriseadustikule kuulub juhatuse liikme valimine ja tagasikutsumine osanike pädevusse, kui osaühingul ei ole nõukogu.

Uus juhataja tuleb kanda äriregistrisse ka selleks, et ta omaks kolmandate isikute suhtes osaühingu nimel piiramatut esindusõigust.

Juhatuse liikme volituse lõppemise või uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele tuleb osaühingul nõukogu puudumisel lisada osanike või ainuosaniku korral tema otsus.

Väljakujunenud praktika kohaselt osaniku poolt tagasi kutsutud, kuid veel äriregistris registreeritud juhataja kirjutab alla juhataja volituse lõppemise ja uue juhataja registrisse kandmise avaldusele.

Seadus ei sätesta, kes kirjutab osaühingu kande muutmise avaldusele alla juhul, kui juhataja kutsutakse osanike otsusega tagasi ja see juhataja ei soovi avaldusele alla kirjutada.

Riigikohus on asunud probleemi lahendades mõistlikule seisukohale, et kui osaühingul on üks juhatuse liige (juhataja) ja uue juhataja määras asutamisotsusest nähtuv ainuosanik, siis äriseadustikuga ei ole vastuolus, kui osaühingu äriregistrile esitatavale juhataja kande muutmise avaldusele kirjutab alla osaniku otsusega määratud uus juhataja, kes ei ole juhataja äriregistri järgi.

Võib asuda seisukohale, et sama kehtib ka juhul, kui osaühingul on rohkem kui üks osanik.

Hetkel kuum