4. august 1998 kell 22:00

Tööandjad pole rahul kutseõppeasutustega

Eesti hotellide ja restoranide liitu (EHRL) kuuluvad ettevõtted on statistika kohaselt võtnud viimase kolme aasta jooksul tööle 100 kesk-eriõppeasutuse lõpetanut.

Rakendust on nad põhiliselt leidnud koka, kelneri ja administraatori ametikohtadel. Eelmiste aastate kogemused näitavad, et äsja kutsekeskkooli lõpetanud ei osutu tihtipeale piisavalt kvalifitseerituks, ütles EHRLi personali- ja koolituskomisjoni esinaine Kärt Kirso. «Kutsekeskkooli lõpetanud noored ei tunne nüüdisaegset tehnikat, ka jääb vajaka suhtlusoskusest, mille arendamisele peaks tähelepanu pöörama ka koolis,» selgitas Kirso

Reval Hotelligrupi personaliosakonna juhataja Marje Tepp möönis, et tööjõudu tuleb eelkõige otsida ikkagi tänavalt, sest kutsekeskkooli lõpetanud ei ole huvitatud töötamisest omandatud erialal.

Teppi hinnangul ei suuda kutseõppeasutused kohandada oma õppeprogramme turu vajaduste järgi. Sellega kaasneb paratamatult tööandja vajadus lihvida kutsekoolide puudujääke ja investeerida täiendavalt koolitusse.

Hetkel kuum