25. august 1998 kell 22:00

Börsil saab erandist reegel

Tallinna väärtpaberibörsil valitseb tot-ter olukord -- börs on kehtestanud noteeritavatele ettevõtetele reeglid, kuid senine börsiajalugu on näidanud, et reglemendist kinnipidamist ei nõuta. Kui ettevõte nõuete vastu eksib, siis tehakse tema suhtes erand ja nii ongi Tallinna börsil saanud eranditest reeglid.

Börsi noteerimiskomisjon on oma otsustusvõimetuse ja pidevate eranditega vähendanud väärtpaberibörsi usaldusväärsust ja börsireeglid on kaotanud igasuguse mõtte.

Põhinimekirjas oleva ettevõtte aktsiate turuväärtus või firma omakapital peab olema vähemalt 300 miljonit krooni. Seda nõuet täidab kaheksast põhinimekirja kuuluvast ettevõttest praegu ainult kolm -- Hansapank, Ühispank ja Norma.

Kui turukapitalisatsioon jääb viimase kuue kuu jooksul alla 200 miljoni krooni, siis näeb börsireglement ette aktsiate viimist lisanimekirja. Vastava otsuse peab vastu võtma noteerimiskomisjon.

Põhinimekirjast tuleks lisanimekirja viia Tallinna farmaatsiatehas, sest firma turukapitalisatsioon on viimasel poolel aastal olnud keskmiselt 167 miljonit krooni, ja EMV, mille aktsiate väärtus on olnud 187 miljonit krooni. Sellist otsust pole tehtud.

Reglemendi nõue, et 25% börsil noteeritud ettevõtte aktsiatest oleks vabalt kaubeldav, on veel üks, mille eiramine on muutumas reegliks.

Noteerimiskomisjon tegi selles osas erandi Rakvere lihakombinaadile, kellel lubati lisanimekirjas jätkata, vaatamata sellele, et 80% aktsiatest omandas Soome lihatöötlemisfirma HK Ruokatalo. Samuti jääb Fakto vabalt kaubeldavate aktsiate arv alla 25%.

Kui osa firmade puhul vaatab noteerimiskomisjon reeglite täitmisele läbi sõrmede, siis kommivabrik Kalev on vastupidine näide. Praegu lisanimekirjas olev Kalev soovis oma aktsiad noteerida põhinimekirjas ja firma enda väitel täitis kõik nõuded, kuid börs taotlust ei rahuldanud. Oma keeldumist börs ei põhjendanud.

Börsireeglid jätavad noteerimiskomisjonile liiga laia tõlgendamisvõimaluse. Nõuded on küll kehtestatud, kuid kui komisjon peab vajalikuks, siis on tal voli nende täitmisel teha erandeid. Selline meelevaldsus devalveerib kogu börsi.

Börs peab tegutsema resoluutselt ilma igasuguste eranditeta. Selleks tuleb määrustik üle vaadata ja need reeglid, mille täitmist ei nõuta, sealt välja visata. Samuti tuleb välja töötada täpne kord, kuidas ettevõte börsilt minema saadetakse.

Hetkel kuum