30. august 1998 kell 22:00

Mis on kõige määravam uue töötaja ametissevõtmisel?

Energeetikaalases põhitegevuses pole ilma erialase hariduseta midagi teha. Oluline on ka, kas haridusele on lisandunud töökogemus. Kui inimene pole pärast kõrgkooli kümme aastat erialal töötanud, siis see haridus enam arvesse ei tule, sest energeetikavaldkond areneb väga kiiresti.

Tööotsija peab vastama vähemalt ametikoha baasnõuetele, vajadusel saab ta täiendavat koolitust.

Tugivaldkondades (bürooteenindus, side jne) oleme seadnud eesmärgiks luua võimalikult laialdane ja värskena hoitav infobaas. Vakantse ametikoha tekkimisel leiame selle abil suhteliselt kiiresti vajaliku inimese.

Oleme huvitatud uute töötajate senistest ametikohtadest. Taustauuringuid teeme pärast seda, kui tööotsijad on kutsutud elulookirjelduse põhjal intervjuule ja andnud seal taustauuringuks nõusoleku.

Sõltub sellest, milliseid uusi töötajaid vajame.

Projektijuhtide osas peame kõige olulisemaks seniseid töökogemusi ja seepärast uurime päris põhjalikult nende tausta. Kui me kasutame spetsialisti saamiseks personaliotsingufirma teenuseid, siis jääb ka taustauuring selle firma teha.

Ehitustöölistele esitatavad nõudmised sõltuvad töö spetsiifikast. Kui otsime omale töölist ehituse lõppjärgus ja me vajame sinna abitöölisi, siis on oluline vaid soov tööd teha. Kui on tegemist ehituse alustamisega, siis on peamine oskustööliste kvalifikatsioon. Ehitustöölistele me mahukat taustauuringut ei tee.

Kõikide uute töötajate korral rakendame alati katseaega. See on vajalik aeg nii tööandjale kui ka töötajale, et jõuda selgusele oma valiku õigsuses ning sobivuses uues meeskonnas töötama.

Ei saa vastata üheselt, et oluline on vaid haridus või ainult kogemus. Parim variant on see, kui tööotsijal on väga hea haridus ja kogemus ning ka soovitused.

Töökoha saamiseks on vajalik saavutada kõigi vestlusel osalevate komisjoniliikmete poolehoid. Kui vastu on kas või üks komisjoni liige, siis inimene ei saa soovitud ametikohta.

Üha rohkem arvestame viimasel ajal soovituskirju. Kasuks tuleb, kui soovitajate seas on meie panga töötajad. Ühendust võtame kõikide soovitajatega.

Nende tööotsijate osas, kellest me oleme huvitatud, teeme taustauuringu. Küsime igalt vestlusele tulnud töölesoovijalt luba võtta ühendust nende eelnevate tööandjatega.

Kui tegemist on äsja kõrgkooli lõpetanud või kõrgkoolis õppiva noorega, siis võtame kindlasti ühendust õppejõududega.

Hetkel kuum