1. september 1998 kell 22:00

Andmekaitse eraldiseisva inspektsiooni kätte

Siseministeeriumi andmekaitse osakonna juhataja Hillar Aarelaid ütles, et kuigi isikuandmete kaitse seaduses ja andmekogude seaduses on kirjas andmekaitse vajadus, pole samas selgitatud, millisel moel ja milliste vahenditega saab andmekaitset tagada.

Aarelaid sõnas, et tulevane inspektsioon ei hakka tegelema kriminaalmenetlusega, tegemist on eelkõige järelevalveinstitutsiooniga. Inspektsioonile jääb aga õigus koostada haldusõigusrikkumiste protokolle.

«Meie ülesanne on viia andmete hoidjad nii kaugele, et nad ise vajalikke turvameetmeid rakendaksid,» rääkis Aarelaid. Ta lisas, et järelevalve ülesanne pole ainult hoolitseda andmekaitse tagamise, vaid ka avalike andmete kättesaadavuse eest.

Seni on siseministeeriumi andmekaitse osakond teinud ettekirjutusi riigiasutustele, seejuures ühena esimestest siseministeeriumile, kelle tähelepanu juhiti valijate nimekirjade puudulikkusele.

Andmekaitse osakond peaks jälgima andmekaitse abinõusid kõikjal, kus on tegemist isikuandmetega. Riigiasutuste kõrval peaks riiklik andmekaitseinspektsioon jälgima ka mobiiltelefonioperaatorite, laeva- ja lennufirmade, haigekassa, kindlustusfirmade ja autoregistri andmeid.

Tulevases inspektsioonis hakkab eelnõu kohaselt tööle 22 inimest.

Isikuandmete kaitse seaduse ja andmekogude seaduse rikkujate suhtes puudub seni kohtupraktika. Kaitsepolitsei menetleb praegu nn superandmebaaside juhtumit.

Hetkel kuum