2. september 1998 kell 22:00

AS Pro Kapital

Hüvitusfond on riigi poolt loodud finantsorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on obligatsioonide emiteerimine erastamisväärtpaberite eest ning obligatsiooni omamisest tulenevate nõuete rahul-damine. Emiteeritavate obligatsioonide väärtus on tagatud Hüvitusfondi põhikapitaliga, mis moodustub erastamisest laekuvast rahast. Hüvitusfondi laekub 45% riigivara ja maa ning 25% munitsipaalvara erastamisest saadud ahast.

Hüvitusfond loodi 2. juunil 1993 vastu võetud Hüvitusfondi seaduse alusel. Tallinna linnavalitsuse ettevõtluse osakond registreeis Hüvitusfondi 16. septembril 1993. aastal. Veidi rohkem kui nelja tegevusaasta jooksul on Hüvitusfond korraldanud 9 emissiooni. Obligatsioone on emiteeritud 315,5 mln kr väärtuses. 29. oktoobril kuulutas fond välja Hüvitusfondi X seeria obligatsioonide emissiooni. 12. novembrist kuni 10. detsembrini kestva emissiooni maht on 25 mln krooni.

HFi X seeria obligatsioonide nimiväärtus on sarnaselt kõgile eelnevatele emissioonidele 100 kr ning esmaslevitamisel on neid võimalik osta ainult EVP-kroonide eest. X seeria obligatsioonide kestvuseks on 3 aastat.

Hüvitusfond emiteerib 250 000 X seeria obligatsiooni minimaalse pakkumishinnaga 175 EVP-kr (turuhinnaga 75,25 kr). Kogu emissiooni müümisel laekub Hüvitusfondi arvele vähemalt 43,75 mln EVP-kr (14,9 mln kr).

Intressi maksab hüvitusfond kord aastas ja X seeria obligatsioonil on makse aluseks 3 kuu Talibor + 1,5%.

Hüvitusfondi obligatsioonid on järelturul vabalt võõrandatavad ja seega võib neild vabalt müüa, kinkida, pärandada ja pantida. Kõik varasemad Hüvitusfondi obligatsioonide seeriad on noteeritud Tallinna börsil.

Erastamisest laekunud vara kasutab Hüvitusfond põhiliselt Eesti ettevõtete krditeerimiseks. Lisaks paigutatakse vahendeid pankade hoiustesse, aktsiatesse ja osadesse. Fondi vara kasutatakse ka tehinguteks väärtpaberitega ja teiste raha- või kapitalituru instrumentidega, kinnisvaratehinguteks, fondi obligatsioonide emiteerimiseks, võetud kohustuste täitmiseks ja halduskuludeks.

Hüvitusfond prognoosib käesoleva aasta puhaskasumiks 145 mln kr.

Hetkel kuum