6. september 1998 kell 22:00

Struktuuri kujundamise alused

Kasvavas organisatsioonis tuleb leida õige lähtealus tegevuste ja inimeste koondamiseks allüksustesse ja allüksuste rühmitamiseks kõrgemalseisvate juhtide alluvusse. Rühmitamise aluseks võivad olla:

- erialaselt sarnased funktsioonid -- traditsiooniline spetsialiseerumise alus;

- toode või teenus;

- kliendi tüüp või territoorium, mille eest vastutatakse;

- kõigi rutiinsete protsessi või uuendusprojekti etappide hõlmamine;

- tegevuste sarnane (operatiivne või strateegiline) ajahorisont.

Kuigi tegevuste ja allüksuste rühmitamise aluseid on teisigi, on ka loetletud rühmitusaluseid raske korraga rakendada. Struktuur peab järgima strateegiat: kas prioriteetne on klientide spetsiifika arvestamine, olulise uuendusprotsessi terviklik juhtimine või ehitame struktuuri üles erialase spetsialiseerumise arvel.

Hetkel kuum