13. september 1998 kell 22:00

Kui kõrgele tõstab oksjon Hansapanga aktsia hinna?

Ilmselt ei tule see oksjon kuigivõrd aktiivne ega tõsta aktsia hinda kuigivõrd kõrgele. Suure tõenäosusega lepitakse hinnas eelnevalt kokku ja põhjus on selles, et müügile paisatava 14 miljoni aktsia -- kui see müüakse tõepoolest ühe plokina -- ostjaid ei ole just kuigi palju, st neid, kes oleksid huvitatud oksjonil osalema.

Osaliste vähesuse tõttu ei tule ilmselt ka pakkumused väga kõrged. Nii ei prognoosi ma mingit suurt aktsiahinna tõusu tänu sellele oksjonile. Pigem jääb hind samaks, oksjon ei too kaasa olulist hinnamuutust.

Ma ei pea tõenäoliseks seda varianti, et kahe konkurendi kõrvale ilmuks veel mõni konkurent. Kolmandal suurel tegijal ei ole mõtet tulla sisse, kui Hansapank on juba praktiliselt kahe suure tegija vahel ära jaotatud.

Väikeaktsionäri jaoks ei muuda oksjon midagi, sest juba tol ajal, kui hakati Hansapanga aktsiaemissioonist rääkima, s.o 1997. aasta lõpus, langetati otsus, et välistatakse väikeaktsionäride osalus selles.

Ilmselt tõstab enampakkumine Hansapanga aktsia hinna täpselt nii kõrgele, kui kõrgelt hindavad seda võimalikud osalejad oksjonil.

14 miljonit aktsiat moodustaks tulevasest aktsiakapitalist umbes 19,23 protsenti. Küsimus on selles, kui kõrgelt hinnatakse ligilähedaselt 20 protsendi suurust osalust Hansapangas. Arvan, et hinnatase jääb lahtiseks.

Kahe konkureeriva Rootsi panga katsed suurendada osalust Hansapangas on viinud panga aktsia hinna viimase kuu aja jooksul ligi 100protsendilisele tõusule. Kui augusti alguses kaubeldi aktsiat hinnaga 60 krooni, siis neljapäeval kerkis hind hetkeks 123 kroonini.

Arvan, et see, mis puudutab investeeringut panka, siis majandusnäitajatele tuginevalt mõistlik investor sellel hinnatasemel aktsiaid ei ostaks. Kuna aga küsimus on olulises osaluses, siis on olemas mitmeid näiteid, kus strateegiline investor on ostnud osaluse ettevõttes turuhinnast märkimisväärselt kõrgema hinnaga. Nii ei ole välistatud, et ka emissiooni hind kujuneb oksjonimeetodi käigus kõrgemaks, kui seda on viimased kaubeldud hinnatasemed Tallinna väärtpaberibörsil, milleks on 98 krooni.

See, milline meetod emissiooniks valitakse, on Hansapanga nõukogu pädevuses. Praegu väljakäidud enampakkumine on juhatuse seisukoht, kuidas seda teha.

Spekuleerida hinna üle emissioonis, mille tingimusi ei ole nõukogu veel otsustanud, on vara.

Ma ei tahaks rääkida nii konkreetselt Hansapanga aktsia hinnast, aga oksjonil on üldiselt mõtet siis, kui on mitu huvilist.

Ma ei ole kindel, et kaks potentsiaalset ostjat annaks enampakkumisega parima võimaliku tulemuse.

Hetkel kuum