29. september 1998 kell 22:00

Arvutikasutaja oskustunnistus vähendab kulutusi

Ühtset arusaamist ametioskustest ning -nõuetest vajavad täna veel algelises infoühiskonnas kõik tööandjad ja ­töövõtjad.

Väga tavaline on, et tehniku tööd teeb kõrgharidusega insener, sest töökoht on spetsifitseerimata ja ka töötaja ei oska tahta tööd, milleks teda kohustab tema haridustase. Üldiste ametioskuste hulka kuuluvad ka arvutikasutaja oskused. Nende all tuleb mõista baasoskuste taset, mida saab määrata arvutikasutaja eksamitega, mille väljundiks ja tõenduseks on arvutikasutaja oskustunnistus -- AO.

Oskusi peab kontrollima tunnustatud eksamikeskus. Igal eksamikeskusel on vabadus valida tarkvara ja riistvara, millel ta eksameid vastu võtab.

Kontrolli aluseks on ühtne Euroopas tunnustatud õppekava. Kuid igal maal on õigus kohandada seda oma maa vajaduste järgi, säilitades kogu protsessi kõrge tase.

Arvutikasutaja oskustunnistuse kontseptsiooni järgi on taotlejal võimalik tõestada oma taset seitsmes valdkonnas -- moodulites, mille õppeprogrammid on üldkättesaadavad ja mille piires omandatud teadmised lubavad piisava efektiivsusega kasutada arvutit igapäevatöös.

Arvutikasutaja oskustunnistus on kasulik eelkõige töö efektiivsuse tõstmise meetmete osana ja lubab oluliselt vähendada IT süsteemi hoolduskulusid. Rootsi kogemuse põhjal annab töötaja arvutikasutaja oskustunnistus arvutitöökoha hooldekuludest 25 protsenti kokkuhoidu. Seetõttu on AO süsteemi oma koolituskavadesse lülitanud niisugused meilegi tuntud suurfirmad nagu ABB ja Volvo.

AO süsteem on samuti tõeseks aluseks firma koolitusplaanide koostamisel, sealjuures ei pea ise tegema suuri kulutusi testsüsteemide loomiseks ning käigushoidmiseks, et töötajate oskusi hinnata. Oskuste taseme kindlakstegemine on oluline ka töölesoovijate valikul.

Arvutikasutaja oskustunnistusi on võimalik praegu saada Eesti tarkvara seltsist või tunnustatud eksamikeskustest. Oskustunnistus omandab kehtivuse, kui sinna tehakse märge mingi mooduli eksami läbimise kohta.

Teave iga eksamikeskuse kohta registreeritakse Eesti tarkvara seltsi andmebaasis. Samuti registreeritakse teave eksamikeskustes teenuste kohta.

Kui infotehnoloogia süsteemi kasutajatel on arvutioskuse tunnistus, siis hoitakse kokku hooldekulude ja töötajate arvutioskuse koolituse pealt, sest oskustunnistus antakse testimisega mõõdetavate tulemuste järgi. Firma saab tööle võtta inimesi selle järgi, kas arvutioskuse tunnistusel on märge tööd puudutava valdkonna eksami läbimise kohta.

Hetkel kuum