29. september 1998 kell 22:00

Miljonitehingu kohtuprotsess haiglajärjekorras

Kohtumääruse järgi peab ekspertiis vastama, kas keskpanga ekspresidendi Siim Kallase tollasel nõunikul Urmas Kajul esineb stressist ja depressioonist tingitud eriline emotsionaalne seisund ja avariijärgseid ajukahjustuse jääknähte, mis ei võimalda tal istungitel osaleda.

Tallinna psühhiaatriahaigla ülemarst Andres Lehtmets ütles, et kohtupsühholoogiline ekspertiis võtab ise suhteliselt vähe aega, kuid kõik sõltub järjekorrast. Üheski õigusaktis ei ole fikseeritud, millise aja jooksul tuleb kohtu määratud ekspertiis läbi viia.

Kohtupsühholoogilise ekspertiisi kiirus sõltub küsimustest, millele tuleb vastata, tõdes Lehtmets. Eksperdid ei anna üldhinnangut, vaid vastavad konkreetsetele küsimustele, mis kohus esitab.

Kaju kaitsja vandeadvokaat Simon Levin kinnitas kohtule, et tema kontakt oma kaitsealusega on olnud puudulik, viidates Kaju keskendumisvõimele ja mälulünkadele.

Ka Eesti Pank on kohtule esitanud tõendi selle kohta, et Urmas Kaju viidi tema tervisliku seisundi tõttu vahetult enne kohtuprotsessi keskpanga presidendi nõuniku kohalt üle haldusdirektorile alluva jurist-konsultandi ametikohale.

Protsessil riikliku süüdistajana osalev riigiprokuröri asetäitja Jaan Naaber ütles, et ehkki Siim Kallasele ja Urmas Kajule süüks pandava väidetava kuriteo toimepaneku hetke on raske määratleda, aegub see igal juhul veel selle aasta numbri sees.

Siim Kallas kinnitas, et tema on igal juhul huvitatud kohtuprotsessi kiirest kulgemisest ning palus kohtul seda esimesel võimalusel jätkata.

Oma eilse määrusega võttis kohus toimiku materjalide hulka ka Kallase kaitsja vandeadvokaat Indrek Tederi esitatud tõendid, mis võivad senise süüdistuse pea peale keerata. Nimelt selgub Põhja-Eesti Panga kui keskpanga agendi teleksist välispangale, et enne 10 miljoni dollari kandmist ?veitsi firma Paradiso SAL arvele peab viimane sama suure summa pangas deponeerima. Seega oli tehing PEPi poolt kaetud absoluutse tagatisega, mis tähendab, et Eesti finantsinstitutsioonidel on täielik õigus kadunud raha välispangalt sisse nõuda.

Hetkel kuum