4. oktoober 1998 kell 22:00

Kuidas kontrollib ettevõte uue töötaja sobivust ametisse?

Kõigepealt toimub töölesoovijaga intervjuu, mille viib läbi selle struktuuriüksuse juht, kus potentsiaalne töötaja ametisse asub. Intervjuu tehakse alati, ka oskustööliste puhul. Kutsetunnistusest üksi jääb väheks, vajalik on töötaja iseloomuomaduste vastavus tööle.

Kutsetunnistuse olemasolu on siiski soovitav. Kui meil on valida kutsetunnistusega ja ilma selleta inimeste vahel, siis langeb valik enamasti tunnistusega töösoovija kasuks.

Kui tööotsija astub meie ettevõtte uksest sisse ilma, et me oleks kuulutuste kaudu tööd pakkunud, siis sõltub kõik sellest, kuidas töötaja enda soove esitab. Ennast kindlale erialale pakkujal on töö saamise võimalus suurem kui töötajal, kes lihtsalt otsib mingit tööd.

Koolitada tuleb uusi töötajaid sõltumata sellest, kas neil on kutsetunnistus. Kutsehariduskoolidelt ei saa nõuda, et nad piisava tasemega spetsialiste välja koolitaks, sest meie seadmestik on suhteliselt spetsiifiline.

Esmalt vestleb töösoovija minuga ja kui minu arvates on ta sobilik või vähemasti võiks tööle kandideerida, siis vestleb tööotsijaga firma juht.

Kui ka firma juht leiab, et tegemist on sobiva inimesega, siis järgneb essee kirjutamine. Essee kirjutamisel on mitu eesmärki. Ühelt poolt näitab see tööotsija soovi tõsidust -- kui inimene on ikka töökohast huvitatud, siis ta kirjutab selle essee valmis. Loomulikult näitab essee ka seda, kuivõrd kursis on tööotsija olukorraga kinnisvaraturul.

Kutsetunnistuste süsteem praegu Eesti kinnisvarafirmades ei toimi. Küll toimub meie firmas sisemine atesteerimine. Kui inimene on tööle võetud, siis saab ta nn vahendusalase info kausta, kus on kirjas kõik maakleritööks oluline.

Pärast katseaega, kui selgub, et töösuhe võiks jätkuda, toimub selle kausta põhjal atesteerimine. Tegemist on firma töötajate sisemise järjestuse loomisega, atesteerimise tulemustest oleneb töötaja palk.

Teha kindlaks kandidaadi sobivus ühele või teisele ametikohale ettevõttes on tööandja jaoks uue töötaja valiku võtmeküsimus. Meie jaoks on esmaseks aluseks kutsesobivuse määratlemisel antud ametikoha ametikirjelduse ja isikukirjelduse nõuded.

Kandidaadi vastavust nõuetele kontrollime nii haridust tõendavate dokumentide kaudu kui ka vajadusel praktilist testimist rakendades (vestlus võõrkeeles, proovitöö arvutil).

Meie põhilise töötajate kategooria, klienditeenindajate puhul eelistame kindlasti kutsetunnistusega ja/või varasema erialase töökogemusega töötajaid. Kuna aga valdav osa vastavat kutseharidust omandavatest noortest on pärit väljastpoolt Tallinna, suunduvad nad pärast lõpetamist tagasi oma töökohta. Siinsel tööjõuturul on juba väljaõppinud kandidaatidest nappus, seetõttu ootame klienditeenindajaks kandideerijatelt eelkõige suhtlemisvalmidust ja sobilikke isikuomadusi.

Hetkel kuum