11. oktoober 1998 kell 22:00

Tööraamatut tuleb hoolikalt pidada

Enamik töötajate avaldusi (selle aasta kuue kuuga ca 400) on töövaidluskomisjonides rahuldatud, sest tööandjal pole võimalik tööraamatu õigeaegset kätteandmist tõendada.

Sageli tekib probleem sellepärast, et tööandja pole kehtestanud tööraamatute pidamise korda, mõnikord ka seetõttu, et tööandja ei nõua tööleasumisel tööraamatut. Viimase puhul tekib vaidlus, kas tööandja on tööraamatut nõudnud ja kas töötaja on selle esitanud või mitte.

Töölepingu lõpetamise päeval, kui tööandja on kohustatud tööraamatu kätte andma, jääb see kas tegemata või toiming kirjalikult kajastamata. Tööandja dokumentides ei kajastu tihti ka see, et tööraamatu kätteandmine polnud võimalik, sest töötaja ei olnud näiteks töölepingu lõpetamise päeval tööl.

Tööraamatut ei pea paljud töötajad ja isegi mõned tööandjad enam kuigi oluliseks dokumendiks. Üllatavalt palju on neid, kes töölevõtmisel küsivad, milleks tööraamatut üldse vaja on. Tööraamat on aga peale passi dokument, mida me uue inimese ametissevõtmisel kõigepealt näha tahame.

Tööraamat on vajalik, sest kõiki ootab kord ees pensionile minek ning siis tekib ilma tööraamatuta inimestel raskusi sellega, et näidata, missugustes ettevõtetes nad töötanud on.

Inimeste töölevõtmine ja töölt lahkumine märgitakse meie firmas üles spetsiaalsesse kausta. Ettevõtte personaliosakond jälgib, et sinna oleks tehtud kõik vajalikud sissekanded.

Tööraamatu anname töötajale tagasi koos lõpparvega samal päeval, kui inimene töölt lahkub.

Tööraamatusse tehakse sissekanne selle kohta, mis päeval tööleping lõpetatakse. Töötaja annab kohe ka allkirja, millega tõendab, et on tööraamatu kätte saanud.

Lõpparve kantakse panka ning sellega on suhted töötajaga lõppenud.

Tööraamatute hoidmise kord on meie ettevõttes päris lihtsalt paika pandud. Kui uus töötaja tuleb ettevõttesse, siis meie personalitöötaja vormistab töölepingu. Töötaja käest võetakse tööraamat. See registreeritakse ja hoitakse edaspidi seifis.

Lõpparve puhul on esimene samm töölepingu lõpetamine. Seejärel antakse inimesele tööraamat ja lõpparve. Töölepingu lõpetamisel kirjutab inimene dokumendile alla ning seal on muu hulgas kirjas, et tööraamat on tagastatud.

Nagu ka paljud teised rutiinsed tegevused, on tööraamatu hoidmine meil reglementeeritud ISO 9002 sertifikaadiga.

ISO 9002 kasutuselevõtu peamine tulemus on see, et nüüd on olemas firmasisene kindel reeglistik ning midagi ei ole jäetud juhuse hooleks. Seal on muu hulgas kirjas, kuidas firmasisesed dokumendid liiguvad, kes mille eest vastutab ja kuidas peavad käima tootmisprotsessid.

Algul mõjub see kui täiendav bürokraatia, kuid pärastpoole muudavad kindlad reeglid ettevõtte töö oluliselt lihtsamaks.

ASides Saarmas ning PCT Group ei ole probleeme tööraamatute registreerimise, hoidmise ja töötajale töölepingu lõpetamise korral kätteandmisega.

Mõlemas ettevõttes on määratud tööraamatute hoidmise kord, mille kohaselt nõutakse töötajalt tööle asumisel tööraamatut, mis registreeritakse selleks ettenähtud kaustas.

Töölepingu lõpetamisel antakse töötajale tööraamat kätte, mille kohta annab töötaja allkirja samuti selleks ettenähtud kausta.

Oluline on ka asjaolu, et tööraamatute säilimine tööandja juures peab olema tagatud, st et neid tuleb hoida kas seifis või muus tulekindlas kapis.

Kui töötaja ei ole töölepingu lõpetamise päeval tööl, on tööandja kohustus saata töötajale tööandjale teadaoleval aadressil kirjalik teade töölepingu lõpetamisest ja tööraamatu kättesaamise võimalusest. Soovitatavalt tuleks teade saata väljastusteatega.

Tööraamatu vajalikkuses kahelda ei saa, kuna see on töötajate pensioniõigusliku staazi arvutamise põhidokument.

Hetkel kuum