26. oktoober 1998 kell 22:00

Venemaa vedu nõuab reeglite järgimist

Ikka veel esineb Venemaa suunalistes vedudes jahmatamapanevaid vigu. Vedajafirma seisukoht, et tema käitumine tekkinud situatsioonis oli paratamatu, ei oma kindlustusfirma jaoks erilist väärtust ja kaotajaks jääb veofirma.

- Saabudes Vene piiritolli poolt kinnitatud või määratud tollipunkti, esitab autojuht veodokumendid tolliametnikule käest kätte. Kindlasti ei anna ta neid saajafirma esindajale, kes küll ilmutab abivalmidust küsimuste kiiremaks lahendamiseks. Ka ei aseta autojuht dokumente tolliametniku ette lauale, kus väikese segaduse tõttu võivad need liikuda ükskõik kuhu.

- Kui tolliametnik ei asu kohe läbi viima lahtitollimise protseduuri, esitab autojuht tolliametnikule eelnevalt varutud venekeelse lihtsa kviitungivormi. Sinna annab ametnik allkirja ja isikliku pitsatijäljendi nimetatud veodokumentide vastuvõtmise kohta.

Vähimagi protseduurist mittekinnipidamise korral kutsub vedaja välja tollikuritegude vastu võitlemise osakonna esindajad, kelle telefoninumbrid on avaldatud Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni materjalides.

Vältimaks kaubaarvete hilisemat vahetust, on arukas kauba maksumus ära näidata nii CMRis kui kviitungil.

- CMR-saatedokumendid esitab vedaja saajale ainult korrektse kirjaliku kviitungi vastu, kus on sätestatud, et saajafirma esindaja (nimeliselt) on vastu võtnud autojuhilt CMR-saatedokumendi. Kuna originaaldokumentide rööv saajalt või nende kaotus võib põhjustada vedajale koorma maksumuse hüvitamise, siis peab vedaja suutma tõendada nende üleandmist saajale.

Kohtudes tollis saajafirma esindajaga, palub autojuht saajafirma esindajalt kirjalikku märkust auto saabumise kuupäeva ja kellaaja kohta. Soovitav on kasutada eraldi lehel autojuhi eelnevalt varutud ja täidetud korrektset formulari.

Sama kehtib ka auto lahkumise korral, millal samale formularile viimane kontaktisik fikseerib lahkumise kuupäeva, kellaaja ja allkirja andnud inimese nime. Ilma nimetatud kirjaliku tõestusmaterjalita on pea võimatu tagada vedajale täiendav arveldus Venemaal tihti esinevate seisupäevade osas.

Vältimaks situatsiooni, kus kindlustus keeldub vedajale hüvitamast Venemaa probleemidest tulevat vedaja vastutust, on veofirma juhtkonna ainus võimalus sõlmida iga autojuhiga kirjalik materiaalse vastutuse leping, mis määratleb CMR-konventsiooni ja TIR-konventsiooni rikkumise eest vastutavaks autojuhi.

Hetkel kuum