8. november 1998 kell 22:00

Finantsjuhi missioon on otsuste elluviimine

Finantsjuhi pädevusse kuulub «kõigest» kolm otsustusvaldkonda: investeerimine, finantseerimine ning dividendipoliitika. Kui ettevõtte tegevuse eesmärgiks on firmaväärtuse maksimeerimine, on finantsjuhi missioon genereerida eesmärgist lähtuvaid ettepanekuid ning viia ellu otsuseid.

Investeerimisotsused tulenevad küsimusest: kuidas kasutada kõige otstarbekamalt ettevõtte piiratud ressursse, mis, nagu teada, on alati piiratud. Millised projektid vastu võtta, millised hüljata? Siin tuleb finantsjuhil hinnata nii jooksvate kui ka uute projektide tasuvust.

Projektid võivad olla rahavooge genereerivad, kokkuhoidu võimaldavad, erineva kestusega või hoopiski erineva iseloomuga. Finantsjuhi ülesanne on projekte võrrelda, hinnates rahavoogude kujunemist, riskifaktoreid ning kokkuvõtvaid tasuvusnäitajaid.

Finantsjuhi igapäevane töö on käibekapitali analüüs: varude taseme optimeerimine, krediidipoliitika (müügitingimuste) kujundamine, sularaha ja lühiajaliste paigutuste optimeerimine, hankepoliitika jm.

Vastuvõetud äriprojektid tuleb rahastada. Finantsjuhi ülesanne on kujundada projektidele optimaalne kapitali struktuur. Eeldades, et äritegevuse kaudu genereeritavad rahavood tulenevad turundusest, müügijuhtimisest jm tegevustest, saab finantsjuht anda oma panuse, püüdes minimiseerida kapitali hinda. Siinkohal ootab ettevõtte juht finantsjuhilt selliste küsimuste lahendamist: millise piirini võib firma kasutada finantsvõimendust, milline on optimaalne võlakordaja, millise intressimäära korral on tagatud nõutav tootlikkus jne. Finantsjuhilt oodatakse rahastamisskeemide pädevat võrdlemist.

Kui projektid on olnud edukad ja oskuslikult finantseeritud, seisab ettevõtte juhtide ees küsimus, kui palju raha välja lubada. Finantsist on juhatuse nõustaja vastavate ettepanekute ettevalmistamisel.

Pädev finantsist valdab une pealt raha ajaväärtusteooriat -- sellest lähtuvalt tehakse enamik finantsotsustest. Ettevõtte tervise hindamisel ja rahanduspoliitika kujundamisel kasutab ta suhtarvude analüüsi. Tulunormide määratlemisel tuleb aru saada riski ja nõutud tootlikkuse vahel kehtivatest seostest.

Hetkel kuum