12. november 1998 kell 22:00

Millal on kasulik probleemne ettevõte pankrotti lasta, millal võim üle võtta?

Vahe on selles, kas see firma on elujõuline või ei. Kui on ikka näha, et tast mingit asja ei saa, siis on kasulik ta pankrotti lasta. Kui on olnud mingid probleemid seoses juhtimisvigadega, on loogiline, et kreeditor võtab firma üle, üritab panna sinna parema management'i ja firma maha müüa. Väga harvadel juhtudel jäetakse firma endale, kui aktsiakapitali omandus juhuslikult hästi raha sisse toob.

On tulnud ka meil selliste probleemidega tegeleda. On erinevaid näiteid ja näiteks ühes firmas oleme senimaani omanikud, aga see toob väga head omanikutulu ja selles mõttes me muret ei tunne.

Pankrotti lastakse ettevõte siis, kui maksejõuetus on pidev ja muud võimalused on end ammendanud. Kui ettevõtte olukorda saab parandada tegevjuhtide vahetusega või täiendava kapitali sissepanemisega, tuleb kaaluda ka neid võimalusi, sest pankrot on protsess, kus enam-vähem kõik kreeditorid saavad kannatada, võitjaid ei ole.

Pangad on üldjuhul eelisolukorras, neil on kohustused pandiga kaetud. Aga igal juhul ei ole pankade soov laskuda pikaajalisse kohtu- ja pankrotiteele, vaid saada mingil moel oma raha koos intressidega kätte.

Pank ei ole pandimaja, vaid finantseerimisküsimustes klienti nõustav ja teenindav koostööpartner.

Krediteerimisel on panga eesmärk kliendi ärispetsiifikast lähtuva optimaalse finantseerimislahenduse pakkumine ja krediidiriski hindamine, mille alus on eelkõige kliendi majandustegevusest genereeritavate kassavoogude analüüs ja alles siis tagatise väärtuse hindamine. Eeldusel, et keerulisse olukorda sattunud ettevõtete puhul ei ole tegemist ettevõtte majandusliku seisu teadliku halvendamisega, tuleb eelistada eri poolusi kaasavaid saneerimislahendusi.

Iga selline samm, kas pankrotti laskmine või võimu ülevõtmine(mõnikord aitab ka puhtalt laenu juurdeandmisest), oleneb väga konkreetselt ettevõttest ja mis situatsiooni ta on jõudnud, mis majanduskeskkonnas ta on, mis majandusharus ta töötab, kas tal on perspektiivi, kas tal oleks perspektiivi siis, kui me sinna raha juurde anname, kas tal oleks perspektiivi, kui me talle otsime mingi partneri -- variante on tohutult.

Kõige lihtsam oleks, jah, pankrotti visata, teisest küljest on pank huvitatud oma raha kättesaamisest. Igal ettevõttel on ka pankrotikulud, mis võib osapooltele tulla kulukam kui muu lahendus.

Kujutan ette, et see on normaalne saneerimise mudel. Leitakse tee, mis kõiki osapooli rahuldab. Pankurina ütlen, et kui ettevõte on probleemides, tuleb alati vaadata, millest probleem on tekkinud ja kuidas seda ravida saab -- nagu haigusegagi.

Hetkel kuum