Ranno Tingas • 6. detsember 1998 kell 22:00

Käibemaks 0% teenuselt

Käibemaksu ideoloogia on, et eksporditavatele kaupadele ja teenustele kehtib käibemaksumäär 0%. Teenuse ekspordiks võib olla nii teenus, mis osutatakse välismaal, kui ka osadel tingimustel Eesti tolli-

territooriumil osutatav teenus.

Käibemaksuseaduse § 13 lg 4 p 1 järgi on teenuse eksport teenuse osutamine väljaspool Eesti tolliterritooriumi. Tähele tuleb panna, et oluline ei ole, mis riigi residendile osutatakse teenust, vaid ainult see, kus teenust osutatakse. Seega saab üks Eesti ettevõte osutada teisele Eesti ettevõttele teenust, andes arve 0% käibemaksuga. See on võimalik aga ainult siis, kui teenus osutatakse väljaspool Eestit.

Seaduse järgi peab reeglina teenuse ekspordi tõendamiseks olema arve ja kirjalik leping. Rahandusminister on paar aastat tagasi avaldanud ka teenuse ekspordi tõendamise korra, kus on ette nähtud, et mõnel juhul on peale arve ja lepingu ka muid dokumente vaja. Maksumaksjal on kasulik säilitada kõikvõimalikke tõendeid, mis vaidluse korral võiks tõendada teenuse osutamist väljaspool Eestit.

Teenuse eksport on ka see, kui Eesti ettevõte osutab Eestis välisriigi juriidilisele isikule rahandusministri kehtestatud loetelus toodud teenuseid, mida kasutatakse väljaspool Eestit (KMS § 13 lg 4 p 2). Sel juhul toimub teenuse osutamine Eestis, kuid tähtis on, et teenuse saaja oleks välisriigi juriidiline isik ja teenus oleks rahandusministri loetelus. Selles on näiteks konsultatsiooniteenus, turu-uuringute teostamine, arvutiprogrammide valmistamine jne.

Reeglina ei maksustata teenuse importi, küll aga teenuse osutamise tulemusena tekkinud kaupade importi. Seega üldjuhul ei tule eksporditud teenuse hinnalt käibemaksu maksta ei Eestis ega välisriigis.

Hetkel kuum