7. detsember 1998 kell 22:00

Frantsiis tugevdab konkurentsivõimet

Konkurentsis püsimine nõuab ettevõttelt efektiivsust. See tähendab, et tegevuse tulud peavad katma kulusid ning ettevõtte arendamiseks tuleb ka vahendeid jätta.

Kuidas saada optimaalseks ehk efektiivseks? Toidu- ja esmatarbekaubanduses on kõigepealt vaja teatud turuosa ehk käibemahtu.

Üks võimalus on ehitada ise välja kauplusekett või osta kokku sobivaid olemasolevaid kauplusi. Muutlikus (arenevas) turuolukorras on eeltoodud viisid väga kallid ja kõrge riskiga (pikk tasuvusaeg). Alternatiivne lahendus võib olla frantsiis.

Frantsiis on kindlale äriideele (nt supermarketi tüüpi toidu- ja esmatarbekaupade kauplus) baseeruv ühesuguste strandardite ja reglementide rakendamine teenindusfirmades (kauplustes).

Toidu- ja esmatarbekaubanduses on tuntumad frantsiisi põhimõtete kasutajad Edu, Spar, Rema ja Konsum.

Frantsiisi eelis on odavamate vahenditega konkurentsi-

eelise kiirem saavutamine ning samas omaniku staatuse säilitamine. Eesmärk on võimendada ühtse kaubamärgi all olevate kaupluste tegevuse tugevaid külgi ja vähendada nõrku. Tavaliselt sätestatakse lepinguliselt ühised standardid ja reglemendid järgmistes tegevusvaldkondades: juhtimine, kaupade ja teenuste sisseostmine, müügi edendamine, infotehnoloogia, kaupluste sisustus, personali väljaõpe ja koolitus, turu-uuringud.

Üheks suuremaks takistuseks frantsiisi põhimõtete rakendamisel on firmades juurdunud traditsioonid, millest on raske loobuda. Eesmärk peaks olema muuta ühtne tegevus optimaalseks, mitte võimu ülevõtmiseks.

Veel olulisem on ühine tagasiside kliendi käitumisest ja soovidest ning juhtimise operatiivne reageerimine turumuutustele. Omades arvestatavat turuosa, on võimalik saada üldistavat infot kogu turu käitumise kohta. Frantsiisileping käivitub efektiivselt ainult siis, kui jõutakse ühiselt uuele juhtimise tasandile. Tulemus sõltub ligi 85 protsendil juhtimiskvaliteedist.

Autor: Väino Valts

Hetkel kuum