13. detsember 1998 kell 22:00

Märksõnaks on paindlikkus

Praeguses majandussituatsioonis oodatakase tööandjatelt ja töövõtjatelt paindlikkust, millega peaksid mõlemad pooled arvestama nii uue töökoha otsimistel, läbirääkimistel töötingimuste üle kui ka töölepingutega seotud tulemusvestlustel.

Palganumbrid, mis on seni päris palju kasvanud, ei pruugi enam suureneda ning ees võib olla isegi nende mõningane vähenemine. Töövõtja peaks lähtuma natuke laiemast kontekstist ning arvestama palgaläbi-

rääkimistel ka firma üldist käekäiku. Isegi need ettevõtted, kellel hetkel suuri probleeme pole, kärbivad strateegilistel eesmärkidel kulusid.

Tööandjal on raskes olukorras mitu võimalust -- personal osaliselt koondada, saata sundpuhkusele või minna üle madalamatele tasustamistingimustele. Nii mõnigi firma vaatamata sellele, et tegevus on soikunud, säilitab oma parimad inimesed.

Nendes valdkondades, kus põhipalk on seni olnud lisatasudega võrreldes suhteliselt väike, on tööandjad viimasel ajal suurendanud parimatel töötajatel põhipalga osa.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum