Kadi Heinsalu • 6. jaanuar 1999 kell 22:00

Raamatupidajate tööpäev muutub pikemaks

Aivar Sõerd, kes maksuameti uue peadirektori valimiseni kannab maksuameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes nimelist kohmakat ametinimetust, soovitab sõlmida maksuametiga lepingu maksude elektrooniliseks maksmiseks, mis sellest aastast käivitub.

Eestis on umbes 30 000 ettevõtet ja 700 000 maksumaksjat. «60% ettevõtetes on üle 100 töötaja, nemad peaksidki hakkama andmeid elektrooniliselt edastama,» lausus Sõerd.

ASi Kalev pearaamatupidaja Eva Jaanson loodab, et ehkki olemasolevat raamatupidamisprogrammi tuleb oluliselt täiendada, ei tule kulutus siiski kuigi suur.

Kõige suurem uuendus on anonüümse maksu asendumine isikustatud maksuga, mis tähendab, et iga töötaja palga pealt makstud sotsiaal- ja tulumaksust tuleb maksuametile igakuiselt aru anda.

Lisaks arvestatakse sellest aastast isikustatud sotsiaalmaksu vaid rahas makstud palgalt, mitte loonuse pealt nagu varem. Näiteks kui piimatöösturid maksavad talunikele juustukerades palka, ei isikustata sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja talunik justkui polekski osalenud pensioni- ja haigekassa täitmises.

Esimesest jaanuarist tuleb ka avansilt kinni pidada sotsiaalmaks, varem avanssi ei maksustatud, vaid maks arvestati välja palgapäeval.

Maksuameti arvestusosakonna juhataja Helmi Vainu sõnas, et enne kui ettevõtte sotsiaalmaksu võlg pole makstud, läheb kõik aasta alguses makstud sotsiaalmaks võla katteks.

Kui inimene on ettevõttes küll tööraamatuga, kuid töötab ainult poole kohaga ja saab väiksemat tasu kui miinimumpalk, siis uue seaduse järgi tuleb sotsiaalmaksu maksta ikkagi miinimumpalga pealt, mis teeb 412 krooni kuus.

Pensionäridest töötajatele kuupalga alammäär ei kehti ja nende eest makstakse sotsiaalmaksu tegeliku kuutasu pealt. Kui pensionär on aga füüsilisest isikust ettevõtja, maksab ta jällegi vähemalt alampalga pealt sotsiaalmaksu.

Kalevi pearaamatupidaja Eva Jaanson ei pea sotsiaalmaksu maksmist miinimumpalgalt õiglaseks. Kuigi selle mõte kindlustamise kohalt on arusaadav, tuleb selle seadusesätte tulemusena üle vaadata poole kohaga töötamised, lausub ta.

Kalevil on põhjust muretseda -- 18. jaanuarist töötab ettevõttes osalise tööajaga tervelt 740 inimest.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab sellest aastast maksma sotsiaalmaksu minimaalselt 4950 krooni ja maksimaalselt 74 000 krooni aastas.

Hetkel kuum