6. jaanuar 1999 kell 22:00

Tavatelefoni kõnest mobiilvõrgu kõneks

Ericssoni uue nn fikseeritud mobiiliterminaali abil saab ettevõte oma sidekulusid vähendada, sest mobiiliterminaal muudab lauatelefonilt võetavad kõned mobiilsidevõrgusisesteks kõnedeks, millele kehtib odavam tariif.

Mobiilside võrgusisese kõnega võrreldes maksab telefonijaama siseabonent oma lauatelefonilt mobiilsidevõrku helistades kõrgemat hinda, sest kõne läheb fiksvõrgust mobiilvõrku ja sellelt korjab fiksoperaator (meil Eesti Telefon) n-ö vahendustasu. Kõne on mitmekümne protsendi võrra kallim kui mobiilside operaatorfirma mobiiltelefonilt mobiiltelefonile helistades.

Mobiiliterminaal paigutatakse ettevõtte telefonijaama üheks linnaliiniks. Tekib üldkasutatav mobiiltelefon, mille kaudu saab välja helistada ja millele saab ka sisse helistada. Olenevalt jaama tüübist saab nüüd tavaliselt lauatelefonilt kas automaatselt mobiilinumbri valimisel või käsitsi suunamisel helistada kõne läbi terminaali.

Terminaal lubab soodsamalt helistada näiteks oma firma palju ringi liikuvatele töötajatele. Asi toimib ka vastupidiselt. Piisab sekretäri lauale suunatud mobiiliterminaali numbrile helistamisest ja sealt saab juba sekretär suunata kõne edasi soovitavale lauanumbrile. Kuigi ühendus läheb mobiililt lauatelefonile, tuleb maksta mobiilivõrgu sisest kõnehinda.

Kui sellise terminaali kaudu helistada lauatelefonilt mobiiltelefonile, ilmub helisemise ajal taskutelefoni ekraanile mitte lauatelefoni number, vaid mobiiliterminaali number. Seda muidugi juhul, kui kõne võetakse samasse mobiilvõrku, kuhu on terminaal registreeritud. Fikseeritud mobiiliterminaali numbri annab mobiilside operaatorfirma.

Firma ruumi seinale kinnitatava terminaali karbiga saab ühendada tavalise telefoni, faksi ja modemi. Ericssoni terminaalil on üks antenn Nokia terminaali kahe antenni vastu.

Firmasse vajalike terminaalide hulga otsustab jaama omanik, see oleneb helistamise koormusest. Keskmise büroo vajadusi rahuldab kaks-kolm terminaali. Peale hea telefoniühenduse pakub terminaal ka data- ja faksiühendust.

Hetkel kuum