7 jaanuar 1999

Koonderakond tagab teadmatuse

Lugedes läbi eile avalikustatud Koonderakonna valimisplatvormi, ei saa Äripäev toetada Koonderakonda, sest hääletades märtsis toimuvatel valimistel Koonderakonna poolt, ei tea me tegelikult, millist arengut toetame.

Valimisplatvormi miinuseks on lubaduste umbmäärasus ja üldsõnalisus, mis tähendab, et lubaduste täitmist on raske mõõta ja neid on võimalik mitmeti tõlgendada.

Üks näide on lihtsa ja kõigile arusaadava maksu-

süsteemi säilitamise lubamine. Toimetus järeldab sellest, et praegune maksusüsteem säilib või siis oluliselt ei muutu. Koonderakonna nimekirja esikolmikus kandideeriv Mai Treial väidab aga, et lubadus säilitada ei tähenda säilimist, vaid võib tähendada ka muutust, näiteks astmelist tulumaksu. Koonderakondlane Mati Meos jälle kinnitab, et astmelist tulumaksu Koonderakonna valimisvõidu korral ei kehtestata.

Juhtkirja kõrval olev debatt ilmestab kujukalt Koonderakonna amorfsust. Selles nimekirjas kandideerivad poliitikud ise ka ei saa ühtmoodi aru, mida nad valimisplatvormis lubavad või kuidas oma lubadusi tõlgendavad. Sellepärast ei olegi võimalik selle platvormi sisu analüüsida.

Ainsad konkreetsed ja mõõdetavad lubadused on sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kuueprotsendine aasta keskmine kasv, inflatsioonitaseme vähendamine 4 protsendile, jooksevkonto defitsiidi vähendamine 4 protsendile SKTst ja aastas vähemalt 6000 uue töökoha loomine.

Majanduskasvu ja inflatsioonitaset puudutava lubaduse täitmist peab toimetus võimalikuks. Ülejäänud lubadustesse suhtume aga ettevaatlikumalt -- põhjus on Koonderakonna poolt viimasel neljal aastal antud lubaduste täitmise põgus meenutamine.

Kui Koonderakond alustab oma valimisplatvormi majanduse arengu kiitmisega ja loeb seda enda teeneks, siis Äripäeva arvates on kiire arengu põhjus valitsuse teovõimetus ja KMÜ suutmatus oma protektsionistlikke lubadusi täita. Samas ei ole täidetud ka neid lubadusi, mis oleksid võinud tõesti majanduse arengut veelgi kiirendada.

Järgnev on loetelu täitmata lubadustest: presidendi otsevalimine, ettevõtte tulumaksu vähendamine 15 protsendini, luksuskaupade käibemaks 20 protsendini, murrang maareformis, riigiettevõtete erastamise kiirendamine, siseturukaitse ja ekspordidotatsioonid, abirahade poliitika põllumajanduse edendamise poliitikaga asendamine, üksikisiku tulumaksukoormuse oluline vähendamine, paljulapseliste perede vabastamine tulumaksust või tulumaksu diferentseerimine sõltuvalt laste arvust, käibemaksu vähendamine lastekaupadelt.

Koonderakonna täidetud lubaduste loetelu on väiksem: üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi, pensionite ja aktsiiside tõus, riigiettevõtete erastamise jätkamine, piirkondlikud maksusoodustused regionaalse arengu toetamiseks, suhete parandamine Venemaaga, eurointegratsioon.

Koonderakonna puhul on tegemist amorfse seltskonnaga, kellel puudub selgroog. See on ka tõenäoliselt põhjus, miks pärast eile avalikustatud valimisplatvormi läbilugemist Koonderakonna järgneva nelja aasta tegevuskava selgemaks ei saanud.

Hetkel kuum