11. jaanuar 1999 kell 22:00

Reklaamkingitusel on pikk järelmõju

Jahenenud majanduskeskkonnas on raske hoida varem saavutatud müügimahtu, veelgi raskem seda suurendada.

Mida teha, et kiirendada toote või teenuse liikumist turustuskanalis?

Üksikust imeretseptist siin abi ei saa. Küll aga tasub aeg maha võtta ning mõtiskleda teemadel:

- milline on teie reklaami ning suhtekorralduse kontseptsioon;

- kuidas on korraldatud aktiivne müük;

- milliseid müügitoetusvahendeid te kasutate.

Reklaam, suhtekorraldus ning aktiivne müük on aktuaalsed teemad. Samas on aga väga tõhus edendusvahend -- müügitoetus -- tagaplaanile jäänud.

Müügitoetuse all mõistetakse mitmesuguseid otseselt müügiprotsessiga seotud võtteid, mille lõppeesmärk on müügimahu suurendamine.

Müügitoetuse vormidena võib nimetada tasuta näidiste jagamist, 2 for 1 hinna rakendamist kindlal ajavahemikul, toote või teenuse ostja osalemisõigust õnnemängus, reklaamkingituste jagamist.

Reklaamkingituse (sümboolikaga meene, tarbeese) muudab efektiivseks tema personaalsus: soovitud positiivne impulss suunatakse täpsuskütina just õigele isikule või sihtgrupile.

Ostuloterii puhul sõidab mõni üksik õnnelik Florida päikese alla ning enamik osalejaid saab osturõõmule lisaks vaid mängurõõmu.

Seevastu on reklaamkingituste jagamine väiksemate panustega kindla peale mäng, millel on pikaajaline järelmõju.

Teie logo ja sõnumit märgatakse iga kord, kui on kasutuses teie firma kingitud meene (T-särk, nokamüts, jääkraabits, helkur, kirjutusvahend jmt). Märkamatult olete loonud alguse pikaajalisele kaubamärki või firma nime toetavale ahelale.

Reklaamkingituse valimisel tuleb arvestada sihtgrupi eripärasid, näiteks vanust, sugu, eelistusi, kultuurilist tagapõhja.

Hea reklaamkingituse tunnuseks on selle vajalikkus igapäevaelus ja sellest tulenev sage kasutamine.

Siiski ei tasu reklaamkingi tegijal seada valikule liiga kitsaid piire -- kingi saamisel on olulisim sellega kaasnev meeldiv tunne, kingi saamine kui selline.

Kingituse saaja ei tähtsusta kinki kui toodet oma kaubandusliku väärtuse ning omadustega üle.

Meile kõigile meeldib saada kingitusi ning sageli on just reklaamkingitus see, mis eristab teid konkurentidest, aitab kujundada positiivset imagot ning kallutada potentsiaalse kliendi ostuhuvi kinkija kasuks.

Autor: Imre Taveter

Hetkel kuum