Sirje Niitra • 12. jaanuar 1999 kell 22:00

Boikott sunnib täiendama merenduskokkulepet Soomega

Teede- ja sideministeeriumi asekantsleri kohusetäitja Heiki Lindpere ütles, et valitsus nõustus teede- ja sideministeeriumi seisukohaga, et seoses muutunud olukorraga ei saa detsembris parafeeritud Eesti-Soome meretranspordialast kokkulepet alla kirjutada ja selle mõningaid punkte tuleb täiendada.

Praeguse riikidevahelise kokkuleppe teksti järgi ei laiene lepe vedudele Soome sadamate vahel, mistõttu Soome laevade navigatsioonitasud oma sadamates on madalamad. Eesti taotleb kokkuleppe selle punkti muutmist, et Eesti laevade konkurentsitingimused oleks Soome laevadega võrdsed.

Lindpere sõnul tuleks Soomega sõlmitavasse meretranspordi kokkuleppesse kirjutada ka poolte kohustus teha kõik võimalik boikottide või muude ebasõbralike aktide ärahoidmiseks.

Lindpere sõnul on tekkinud konfliktses olukorras kõige tõhusamad otsesed läbirääkimised Soome valitsusasutustega. «Tähtis on anda juhtunule ka õiguslik hinnang Euroopa Liidu normidest lähtuvalt,» tähendas ta.

Jaanuaris peab Helsingi ringkonnakohus langetama otsuse, kas kuulutada Eesti kaubalaevade boikoteerimine Soome sadamates seadusevastaseks või mitte. Positiivne kohtuotsus ASile Eesti Merelaevandus lõpetaks boikoti ja lubaks kaubalaevad Calibur ja Rakvere uuesti Helsingi--Muuga--Århusi liinile.

Hetkel kuum