Reuters/Scanpix • 14. jaanuar 1999 kell 22:00

Euroopa komisjon jäi ametisse

Parlamendi 626 liikmest osales hääletuses 552, neist 293 hääletas umbusaldusavalduse vastu ja 232 poolt. Erapooletuks jäi 27 saadikut.

Umbusaldusavalduse läbiminek oleks tähendanud terve ELi bürokraatiaaparaati juhtiva 20liikmelise komisjoni laialisaatmist.

Selle asemel kinnitas parlament resolutsiooni, milles nõutakse spetsiaalse asjatundjate komisjoni moodustamist Euroopa Liidu raha kasutamisega seotud pettusjuhtumite avastamiseks ja uurimiseks.

«Võtan teie kriitika teadmiseks ning luban kiiresti astuda samme uue korra rakendamiseks,» ütles Euroopa komisjoni president Jacques Santer ilmse kergendustundega. «Jagan arvamust, et peame oma meetodeid ja töökorraldust muutma ning suhtuma kriitiliselt igasse pettusjuhtu,» jätkas ta.

Santer lükkas tagasi kriitikute väited, et hoolimata usaldushääletuse võitmisest on komisjon, mille mandaadi lõpuni on jäänud 11 kuud, diskrediteeritud ja teovõimetu.

Kolm päeva kestnud ELi kahe institutsiooni pingelise vastasseisu lahendus nõrgendas küll komisjoni positsiooni, kuid võimaldab tal Euroopa integratsiooni jaoks äärmiselt olulisel ajal oma tegevust jätkata.

Autor: REUTERS

Hetkel kuum