18. jaanuar 1999 kell 22:00

Riigikogu jätkab erastamisraha teemat

Mõõdukad teevad ettepaneku taassätestada tööhõive sihtkapital kui üks võimalikest rahaallikatest tööhõive olukorra leevendamiseks.

Koonderakond pakub võimalust lahendada selle rahaga nende kohalike omavalitsuste probleeme, kus pole tagastatavaid eluruume.

Mõõdukas Mihkel Pärnoja tahab eelnõuga sätestada tööhõive olukorra leevendamiseks tööhõive sihtkapitali, kusjuures valitsus otsustab selle vahendite kasutamise põhimõtted koostöös kohalike omavalitsuste, tööandjate ja töövõtjate esindajatega.

Sihtkapitali loomise tingib Pärnoja sõnul muutunud olukord tööjõuturul mitme tööta jäänud ettevõtte näitel.

Tööturul toimunu peaks Pärnoja sõnul aitama selgemini näha omandisuhete muutusega kaasnevaid probleeme ja olema piisav põhjus, et varakult valmistuda järgnevateks kriisideks.

Koonderakoona liige Mati Meos tahab sama seadust muutes sätestada nende kohalike omavalitsuste erastamisraha kasutamise, kus ei ole tagastatavaid pindu. Eestis on Meose sõnul küllalt omavalitsusüksusi, kus ei ole tagastatavaid pindu. Seega tekib olukord, kus neil puudub võimalus erastamisest laekuvat raha efektiivselt kasutada.

Ettepaneku kohaselt peaks neile kohalikele omavalitsustele, kus pole tagastamisele kuuluvaid elamuid, andma võimaluse kasutada raha, mis ei kuulu tagastamisprotsessi rahastamiseks, omal äranägemisel elamumajanduse korrastamiseks.

Riigikogu võttis erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse vastu 1996. aasta aprillis ja on seda pärast kahel korral muutnud.

Praegu kehtiva seaduse järgi laekub erastamisrahast pärast kohustuste ja kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi 25 protsenti, kohaliku omavalitsuse eluasemefondi 50 protsenti ja Hüvitusfondi 25 protsenti.

Autor: BNS

Hetkel kuum